گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود مقاله علمی با موضوع بتن غلطکی – گرایش سازه های هیدرولیکی که شامل ۲۸ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

بتن غلتکی – گرایش سازه های هیدرولیکی

فهرست محتوا

چکیده:

دیر زمانی از شروع ساخت سد های بتن غلتکی نمی گذرد: ولی در همین مدت کوتاه به علت سرعت بالای ساخت، هزینه های اجرایی پایین و ایمنی برابر با سدهای بتنی کلاسیک ساخت این گونه سدها مقبولیتی عام یافت. در سال های اخیر ساخت سدهای بتن غلتکی در دستور کار متولیان صنعت آب کشور قرار گرفت که سد جگین به عنوان اولین سد بتن غلتکی در ایران مراحل پایانی ساخت خود را می گذراند بر آن شدیم تا با تهیه این مقاله به طراحی این نوع از سد را با مشخصات بتن غلتکی آشنا کنیم. نویسندگان این مقاله مطلب خود را عاری از اشتباه ندانسته و از انتقادهای سازنده خوانندگان استقبال می کنند.

۱ـ کلیات

مشخصات بتن غلتکی سخت شده شبیه بتن های حجیم است. تفاوت این دو نوع بتن، عمدتا به علت میزان کم آب بتن غلتکی، حجم فضاهای خالی و میزان کم سنگدانه یا سایر مشخصات مواد افزودنی است. …….

۱ـ۱ـ آزمایش

۲ـ۱ـ مقاومت و مشخصات الاستیک

۲ـ مقاومت

  • مقاومت کششی مستقیم
  • مقاومت کششی مستقیم درزه ها
  • مقاومت کششی گسیختگی
  • مقاومت خمشی
  • مقاومت کششی دینامیکی

۱ـ۲ـ مقاومت فشاری

۲ـ۲ـ مقاومت کششی

مقاومت کششی از روش های مختلفی محاسبه می شود:

۱ـ روش کشش مستقیم

۲ـ روش کشش گسیختگی

۳ـ آزمایش خمش یا روش مدول گسیختگی

۱ـ ۲ـ۲ـ مقاومت کششی مستقیم

۲ـ۲ـ۲ـ مقاومت کششی مستقیم درزه ها

۳ـ۲ـ۲ـ مقاومت کششی گسیختگی

۴ـ۲ـ۲ـ مقاومت خمشی

۵ـ۲ـ۲ـ تنش کششی دینامیکی

۳ـ۲ـ مقاومت برشی

۱ـ۳ـ۲ـ مقاومت برشی بدنه سد

۲ـ۳ـ۲ـ مقاومت برشی درزه ها حاصل از مغزه گیری

۳ـ مشخصات الاستیک

۱ـ۳ـ مدول الاستیسیته

۱ـ۱ـ۳ـ مدول الاستیسیته بتن حجیم

۲ـ۱ـ۳ـ مدول الاستیسیته

۳ـ۱ـ۳ـ مدول الاستیسیته دائمی

۴ـ۱ـ۳ـ روابط انجمن بتن آمریکا برای مدول الاستیسیته

۵ـ۱ـ۳ـ منحنی تنش ـ کرنش بتن غلتکی در کشش

۱ـ۵ـ۱ـ۳ـ مقایسه منحنی تنش ـ کرنش خطی و غیر خطی بتن غلتکی در کشش

۲ـ۵ـ۱ـ۳ـ شرح نقاط مهم روی منحنی تنش ـ کرنش بتن غلتکی در کشش 

۲ـ۳ـ نسبت پواسن

۴ـ خزش

۵ـ ظرفیت کرنش کششی

۶ـ تغییر حجم

۱ـ۶ـ جمع شدگی ناشی از خشک شدگی

۲ـ۶ـ تغییرات خود به خودی حجم

۷ـ مشخصات حرارتی

۸ـ نفوذ پذیری

۹ـ چگالی

۱۰ـ دوام

۱ـ۱۰ـ پایداری در برابر سایش

۲ـ۱۰ـ مقاومت در برابر یخ زدگی و ذوب شدن

پانوشت:

 

ویژه ی رشته های عمران، معماری ، راه و ساختمان و …….

*هدف ما راحتی شماست*


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج