گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

عصر رنسانس، عصر جدا انگاري علم و دين و تفكيك قلمروهاي آن دو است. در اين دوران، بسياري از دانشمندان و متخصصان غرب به ويژه آنان كه از برخورد نادرست ارباب كليسا با نخبگان علمي‌ناخشنود بودند به نسبت سنجي ميان علوم مختلف با دين پرداختند.

يكي از مسائل كه در اين عصر مورد توجه قرار گرفته مساله حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دين و گزاره‌هاي ديني بود. عده اي از حقوقدانان مي‌گفتند: قلمرو دين محدود به مسايل آن جهاني و آخرت انسانها بوده و نسبت به مسائل دنيوي و مشكلات و نابساماني‌هاي آن ساكت است. گروسيوس هلندي از حقوقدانان بر جسته قرن هفدهم در اين باره مي‌گويد

(خداوند به اعمال و كردار مخلوقات كاري ندارد.)۱

فهرست مطالب

قرآن و حقوق انسان.. ۱

حق در اصطلاح فقيهان.. ۴

حق در اصطلاح حقوقدانان.. ۴

حقوق قرآن، آميزه اي از امتياز و تكليف۶

انواع حقوق در قرآن.. ۷

مشتركات قواعد حقوقي قرآن و ساير قواعد حقوقي.. ۷

الف- كلي بودن.. ۸

ب. الزامي‌بودن.. ۹

ج. داشتن ضمانت اجرا ۱۰

هدف حقوق از ديدگاه‌هاي گوناگون.. ۱۲

مكتب حقوقي اصالت فرد. ۱۳

مباني مكتب اصالت فرد. ۱۴

الف. حقوق فطري يا طبيعي.. ۱۵

ب. عدالت معاوضي.. ۱۵

مکتب حقوقی اصالت اجتماع. ۱۶

مبانی مکتب اصالت اجتماع. ۱۷

عدالت توزیعی.. ۱۸

هدف حقوق در قرآن.. ۱۸

حقوق طبیعی انسان، از مبانی حقوق قرآن.. ۲۰

حق حیات۲۱

حق مالکیت۲۲

حقوق طبیعی- معنوی انسان.. ۲۲

قرآن و حقوق اجتماعی انسان.. ۲۴

عدالت معاوضی یا توزیعی ؟ ۲۸

عدالت معاوضی.. ۲۹

عدالت توزیعی.. ۳۰

۳- مصالح برتر، سومین مبنای حقوقی قرآن.. ۳۱

الف: مصالح فردی.. ۳۲

ب- مصالح دولتی.. ۳۵

ج- مصالح اجتماعی.. ۳۵


خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان
  • انتشار : ۲۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج