امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دابه                     

       … وهنگامی که عذاب آن نازل شود جنبنده ای را از زمین برای آن خارج می کنیم ومی گوییم مردم به آیات ما یقین ندارند.                                                                                

                                                                                                             (نمل.۸۲)

        هیچ جنبنده وپرنده ای در زمین نیست که بوسیله بال های خود پرواز کند مگر اینکه ملت هایی همانند شما می باشند.                                                                                

                                                                                                            (انعام.۳۸)

       هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه رزق و روزی او بر خدا خواهدبود.              

                                                                                                              (هود.۶)                                                                                                                                                                                                                        

      … و اگر خدا مردم را در دنیا به علت ظلم شان مواخذه و مجازات نماید، هیچ جنبنده ای را بر روی زمین نخواهد گذارد ولی اجل آنان را تا یک زمان معلومی به تاخیر می اندازد…

                                                                                                           (النحل.۶۱)

     … و خدا می باشد که هر جنبنده ای را از آب آفریده است                                    

                                                                                                              (نور.۴۵)

     … و چه بسا جنبنده گانی که نمی توانند رزق و روزی خود را حمل نمایند.خداست که به ایشان و شما رزق و روزی می دهد.                                                                             

                                                                                                                  (عنکبوت.۶۰)         


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۶ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج