گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 9,500 تومان

پایان نامه ۱۱۱ صفحه ای با موضوع بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا ، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان  

انسان برای تامین غذا و افزایش تولید ابتدا سطح زیر کشت را گسترش داد که این عمل با اختراع ماشین آلات کشاورزی همراه بود. مرحله بعدی با افزایش تولید در واحد سطح از طریق بکارگیری ارقام اصلاح شده پر محصول، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، استفاده از کودهای شیمیایی و انرژی های فسیلی همراه بود. سپس کاهش ضایعات پس از تولید و استفاده از صنایع تبدیلی و غذایی مد نظر واقع شد. اکنون علاوه بر افزایش تولید ثبات آن نیز مطرح است. لذا به نظر می رسد که باید سیستم های مختلف زراعی و پتانسیل تولید آن مورد بررسی قرار گیرد.
توسعه وگسترش بهره وری از سیستم های کشاورزی متراکم طی ده های اخیر با توجه به نیاز روز افزون جوامع بشری به منابع غذایی و پوشاک به نحوه چشمگیری افزایش یافته است. نیاز به تامین غذای بشر در برخی موارد به حدی جدی است که حتی برخی از کشور های در حال توسعه نیز که از تکنولوژی مورد لزوم اجرای این چنین سیستم تولید نیز برخوردار نیستند، مجبور به ورود تکنولوژی ناسازگار با عوامل بومی و ذاتی تولید خود جهت دست یابی به منابع تغذیه ای بیشتر شده اند. اجرای چنین سیستم هایی که بیشتر به سمت تک کشتی گرایش دارند، به شدت موجب ساده شدن اکوسیستم های زراعی شده که نتیجه این امر عدم ثبات بیش از پیش این گونه کشت ها می باشد. ثبات تولید در چنین سیستم هایی که در کشت های مداوم دیده می شوند، مستلزم شخم زدن های مکرر، آبیاری مداوم به جهت کاهش نفوذ پذیری خاک و کاهش ظرفیت نگهداری آب، برنامه های فشرده کوددهی و تغذیه مصنوعی به دلیل عدم حاصلخیزی ذاتی خاک به خاطر حذف زنجیره ریزه خواری و غیره در این گونه سیستم های تولید می باشد. این در حالی است که در برخی موارد کشت های متوالی هر ساله مقادیر قابل توجهی از بقایا را پس از هر برداشت بر سطح مزرعه باقی می گذارند که به دلیل عدم فرصت زمانی کافی جهت تجزیه آنها یا به دلیل نبود شرایط مطلوب تجزیه و یا کافی نبودن جمعیت میکروبی، تجزیه بیشتر این بقایا دچار اختلال گردیده و عملا دست نخورده باقی می مانند. مقادیر بالای بقایا در خاک به طرق فیزیکی یا شیمیایی و بیولوژیکی روی سبز شدن و رشد گیاه بعدی تاثیر می گذارند. در شرایط تجمع زیاد بقایا، بذر، ممکن است با خاک تماس بر قرارنکند و یا به علت دماهای پائین تر بستر بذر، جوانه زنی به تاخیر افتاده، عوامل بیماریزای خاکزی توسعه بیشتری پیداکنند و یا تجزیه بقایا منجر به تولید مواد سمی در محیط بستر کشت گردد که مجموعه این تاثیرات می تواند بر جوانه زنی، سبز شدن بذور و رشد و نمو بوته ها تاثیر سوء بگذارند. در این سیستم ها اهمیت زنجیره غذایی ریزه خواری (تجزیه گنندگان) به شدت کاهش یافته و مراحل حیاتی چرخه های مختلف غذایی تقریبا از بین می روند. 

فهرست عناوین :

فصل اول
 • کلیات 
 • ۱-۱- کلزا
 • ۱-۲- پنبه
 • ۱-۳- آللوپاتی
 • ۱-۴- سیستمهای کشت
فصل دوم
 •  بررسی منابع
 • ۲-۱- کشت دوم پنبه پس از کلزا
 • ۲-۲ – مراحل نمو پنبه
 • ۲-۳- مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه
 • ۲-۳-۱- نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک  
 • ۲-۳-۲- اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه
 • ۲-۳-۳- اثر آللوپاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا
 • ۲-۴- نیتروژن در پنبه
 • ۲-۴-۱- نقش نیتروژن درگیاه
 • ۲-۴-۲- تاثیر بیش بود و کمبود نیتروژن در پنبه
 • ۲-۴-۳- نقش آب در کارائی نیتروژن در پنبه
 • ۲-۴-۴- مصرف کود نیتروژن در پنبه
فصل سوم
 • مواد و روشها
 • ۳-۱- محل و موقعیت اجرای طرح
 • ۳-۲- نحوه اجرای طرح
 • ۳-۳- مراحل اجرا
 • ۳-۴- رقم پنبه مورد کشت
 • ۳-۵- صفات مورد بررسی
 • ۳-۶- تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم
 • نتایج
 • ۴-۱- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر استقرار پنبه
 • ۴-۲- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد رویشی پنبه.              
 • ۴-۳- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد زایشی پنبه
 • ۴-۴- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر چینهای برداشت و وزن تک غوزه و عملکرد کل بحث
 • نتیجه گیری کلی
 • پیشنهادات
 • منابع مورد استفاده


خرید و دانلود

با قیمت 9,500 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج