گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 116 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان

مدیریت پروژه شامل مهارتها،ابزارهاوفرایندهای مدیریتی است که مورد نیاز
برای اجرای موفقیت آمیزپروژه می باشد.

روش ارزیابی پروژه یا PEP، کمترین برآوردهزینه یا LESS، فن ازشیابی وبازنگری گرافیکی یا GERT و اخیرا روش ترسیم پیشنیازی یاPDM.دوروش CPMوPDM بیشترین مقبولیت رادرمیان داشته اند.اولی درمیان مدیران ودومی درمیان تولیدکنندگان نرم افزار.این روشهای نموداری جایگزین نمودار میله ای یا bar chart می گردند.روش نمودارمیله ای یک روش سنتی با ترکیب فازهای برنامه ریزی و زمان بندی است.روش برنامه ریزی شبکه ای یاگرافیکی وظیفه برنامه ریزی رااززمان بندی جدانموده تاکنترل ونظارت بهتری بر پروژه هاایجادشود.وظیفه برنامه ریزی منتج به نمودارشبکه یانمودار برنامه ریزی شده و وظیفه زمان بندی یک جریان محاسباتی دستی یا رایانه ای است که براساس نموداربرنامه ریزی بدست می آید.

فهرست عناوین پایان نامه ۵۸ صفحه ای با موضوع  مدیریت پروژه P.M :

 • تاریخچه مدیریت پروژه
 •  تعاریف مدیریت پروژه
 • شناخت ویژگی های مهم پروژه
 • دلایل استفاده ازمدیریت پروژه
 • اقدامات مدیریتی
 • وظایف مدیریت پروژه
 • کاربردهای مدیریت پروژه
 • فوایدومحدودیتهای مدیریت پروژه 
 • مراحل انجام پروژه
 • ایجاد چشم اندازبرای پروژه
 • چرخه حیات مدیریت پروژه
 • فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه ورودهای آن
 •  خروجی های فرایند آغاز
 • مدیریت محدوده پروژه
 • ورودیهای فرایندکنترل کلی تغییرات 

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان
 • انتشار : ۱۲ فروردین ۹۵
 • دسته بندی :
 • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج