گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 157 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

چکیده……………………………….. ۱

فصل اول: مقدمه و کلیات

مقدمه……………………………….. ۳

کلیات……………………………….. ۵

     استومرها………………………… ۷

     مشخصات برجسته الاستومرها…………… ۸

     تأثیر روش بستن آرچ وایر…………… ۱۰

    ارتودنتیک self ligation ………………. 14

    براکتهای self ligation ……………….. 15

    تاریخچه اتچمنت های ارتودنتیک self ligating 16

    مزایای براکت های self ligating ………… 18

فصل دوم : رنگها

سیستم های رنگ / سیستم Munsell ………….. 20

سیستم CIE-Lab………………………… 21

انتخاب رنگ و خصوصیات آن……………….. ۲۴

بررسی رنگ دندان………………………. ۲۷

اندازه گیری رنگ دندان…………………. ۲۸

فصل سوم: مواد و روشها

مواد و روشها…………………………. ۳۳

متغیرها……………………………… ۳۵

آنالیز آماری…………………………. ۳۶

فصل چهارم: یافته ها

یافته ها…………………………….. ۳۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج