گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 87 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

با سلام ،

فهرست مطالب ( کليات ، شواهد کافی و قابل اطمينان ، روشهای کسب شواهد حسابرسی ( شواهد مربوط به احتمال خطر ذاتی ، شواهد مربوط به احتمال خطر کنترل ، شواهد محدود کننده احتمال خطر عدم کشف ) ، مخارج تأمين شواهد ، شواهد حاصل از رويدادهای بعد از تاريخ ترازنامه ( روشهای رسيدگی به رويدادهای بعد از تاريخ ترازنامه ، کشف بعدی حقايق موجود در تاريخ گزارش حسابرسان ، کشف بعدی روشهای رسيدگی اجرا نشده ) ، شواهد مربوط به معاملات اشخاص وابسته ، تستهای طرح شده ، منابع و مأخذ )

موضوع شواهد چه نوع و چه مقدار در امر حسابرسی از اهمیت خاصی برخوردار است . حسابرسان در طول دوره حسابرسی شواهدی را گردآوری و ارزیابی می کنند تا بتوانند با معیارهای مناسب اظهار نظر کنند و برای چنین اظهار نظری باید شواهدی گردآوری شود که برای محدود کردن احتمال خطر حسابرسی در یک سطح مناسب و تأمین مبنایی مناسب برای اظهار نظر درباره صورتهای مالی کافی باشد .

این شواهد معمولاً از طریق ترکیب مناسبی از آزمون کنترلهای داخلی و آزمونهای محتوا گردآوری می شود . در برخی شرایط تمام شواهد مورد نیاز ممکن است تنها با انجام آزمونهای محتوا بدست آید .


خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان
  • انتشار : ۰۱ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج