گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 369 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان

تعریف

جمع

یگانگی رفتار جمعی

انواع رفتار جمعی

عوامل تعیین کننده رفتار جمعی

نظریه سرایت (واگیری) اجتماعی

اهمیت هیجانات بشری

وقوع سرایت هیجانی

شایعه

تعریف

جمع

یگانگی رفتار جمعی

انواع رفتار جمعی

عوامل تعیین کننده رفتار جمعی

نظریه سرایت (واگیری) اجتماعی

اهمیت هیجانات بشری

وقوع سرایت هیجانی

شایعه

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج