گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
•تعیین مناسبترین مدت زمان چرخه:

•مدت چرخه بستگی به شرایط فیزیکی و ترافیک تقاطع دارد.

•زمان سبز فاز بستگی به بار ترافیکی دارد که منظور از آن نسبت تردد موجود به تردد اشباع مسیراست که با y نشان میدهند.

•کوتاه یا طولانی تر کردن مدت چرخه  نسبت به حالت بهینه آن باعث ایجاد اختلال در مسیر میشود.

•مهم این است که مدت چرخه طوری باشد که متوسط تاخیر وارد بر وسایل نقلیه که از مسیرهای مختلف تقاطع وارد یا از آن عبور میکنند به حداقل برسد.

•تعیین مناسبترین مدت زمان چرخه:
•مدت چرخه بستگی به شرایط فیزیکی و ترافیک تقاطع دارد.
•زمان سبز فاز بستگی به بار ترافیکی دارد که منظور از آن نسبت تردد موجود به تردد اشباع مسیراست که با y نشان میدهند.
•کوتاه یا طولانی تر کردن مدت چرخه  نسبت به حالت بهینه آن باعث ایجاد اختلال در مسیر میشود.
•مهم این است که مدت چرخه طوری باشد که متوسط تاخیر وارد بر وسایل نقلیه که از مسیرهای مختلف تقاطع وارد یا از آن عبور میکنند به حداقل برسد.

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج