گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,500 تومان
—تعلیم و تربیت اخلاقی :
•مجموعه از از سخنرانی ها که بعد از مرگش چاپ شد.
•پاسخ به این سوال که انسانی که آموزش و پرورش متناسب با جامعه تولید می کند، چگونه است .
•اخلاقیات کانون مباحث دورکیم بود .
•تمام آموزش و پرورش در اخلاقیات خلاصه می شود .
—تعلیم و تربیت اخلاقی :
•مجموعه از از سخنرانی ها که بعد از مرگش چاپ شد.
•پاسخ به این سوال که انسانی که آموزش و پرورش متناسب با جامعه تولید می کند، چگونه است .
•اخلاقیات کانون مباحث دورکیم بود .
•تمام آموزش و پرورش در اخلاقیات خلاصه می شود .
•جامعه ی صنعتی نیاز به اخلاقیات مبتنی بر دلیل دارد
•چگونگی نجات انسان از ناهنجاری ها
•لزوم وجود نظم و انضباط و مفهومی از اقتدار برای تضمین قاعده مندی رفتار
•تعلق انضباط اخلاقی و رفتار اخلاقی به گروه خاصی
•کلاس درس، جامعه ای کوچک ؛ که عامل اجتماعی شدن است.
•مدرسه (کلاس) به دلیل مبتنی بودن بر انضباط واسط ، بین زندگی عاطفی خانواده و زندگی جدی اجتماعی است.  

خرید و دانلود

با قیمت 5,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج