گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دراين تحقيق قصدبرآن است که ازيکي ازروشهاي تحقيق توصيفي به نام تحقيق زمينه ياب(پيمايشي)استفاده شود.زيرادراصل مابه دنبال اين هستيم که اين پديده:ميزان ونوع استفاده ازاينترنت توسط دانشجويان راشرح وتوصيف نماييم.ميخواهيم شرايط راآنگونه که درواقعيت وجودداردفقط توصيف کنيم.براي اين منظورازروش تصادفي ساده بهره جسته ايم.براي آنکه نمونه هاتصويرواقعي ازجامعه موردنظر(دانشجويان دانشگاه آزادمشهد)باشندسعي شده حتي الامکان ازرشته هاي مختلف وسنهاي مختلف وجنسيتها ي مختلف انتخاب شوند.
روش جمع آوري اطلاعات مابااستفاده ازپرسشنامه بود.همچنين براي تجزيه وتحليل اطلاعات ازجداول فراواني ورسم نمودارهاي مختلف بهره جسته ايم.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان
  • انتشار : ۱۱ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج