گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 150 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در ۱۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی برق  محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد  را دراختیار شما قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۷۵صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت ماسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
    عنوان                                                          صفحه 
فصل اول : مقدمه اي بر توليد برق در ايران  
۱-۱  انواع نيروگاه هاي توليد برق                                                           2
۱-۲ عرضه و تقاضاي انرژي برق                                                             6
۱-۳ توليد نيروگاه هاي ايران                                                                11 
فصل دوم : آشنايي با نيروگاه هاي سيكل تركيبي ( بخاري گازي ) 
 2-1 نيروگاه هاي بخاري                                                                     18
۲-۱-۱ مقدمه                                                                                   18
۲-۱-۲ سيكل ترموديناميكي نيروگاه بخاري                                              20
۲-۱-۳ ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن                                                   24
۲-۲ نيروگاه گازي                                                                             31 
۲-۲-۱ مقدمه                                                                                  31
۲-۲-۲ سيكل قدرت گازي                                                               32
۲-۲-۳ تجهيزات نيروگاه گازي                                                          36
۲-۳ نيروگاه سيكل تركيبي                                                               42
۲-۳-۱ مقدمه                                                                               42
۲-۳-۲ نيروگاه چرخه تركيبي با ديگ بخار بازياب                                    46
فصل سوم : مصرف داخلي نيروگاه هاي توليد برق 
۳-۱ مقدمه                                                                                  53
۳-۲ سيستمهاي داخلي نيروگاه سيكل تركيبي                                       54
۳-۳  انتخاب ولتاژ مصرف داخلي                                                        55
۳-۴  تغذيه مصرف داخلي نيروگاه                                                       57
۳-۴-۱ تغذيه از شين اصلي نيروگاه                                                     57
۳-۴-۲ تغذيه از پايانه ژنراتور                                                             59
۳-۴-۳ تغذيه مصرف داخلي با اتصال گروهي واحدها                                64
۳-۵ تغذيه برق اضطراري                                                                 65 
۳-۶ تغذيه شين DC                                                                      67
۳-۷ سيستم برق اضطراري                                                             68
۳-۸ شاخص هاي مطرح در طراحي سيستم مصرف داخلي نيروگاه             69 
۳-۹ بارهاي مصرفي در سيستم مصرف داخلي نيروگاه                            70
۳-۹-۱ انواع بارهاي مصرفي تقسيم بندي آنها                                      70 
۳-۹-۲ دسته بندي بارها از لحاظ اهميت و حساسيت                             71
۳-۹-۳ بررسي انواع مصرف كننده هاي انرژي الكتريكي                           73
۳-۱۰ انواع بارهاي موجود در نيروگاه سيكل تركيبي يزد                          76
فصل چهارم  : ترانسفورماتورهاي قدرت 
۴-۱ مقدمه                                                                                86
۴-۲ دسته بندي هاي مختلف ترانسفورماتور                                         87
۴-۳ اتصالات مختلف ترانسفورماتورهاي قدرت                                      88
۴-۴ تجهيزات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت                                      90
۴-۵ مشخصات پلاك ترانسفورماتورها                                                105 
۴-۶ خصوصيات ترانسفورماتور قدرت نيروگاه                                       112
فصل پنجم : محاسبات سطح مقطع كابل ها  
۵-۱ كابل هاي نيروگاهي                                                               119
۵-۱-۱ كابل هاي فشار ضعيف و متوسط                                            119
۵-۱-۲ كابل هاي فشار قوي                                                           120
۵-۲ سطح مقطع كابل ها                                                               121
۵-۳ اصول و شرايطي كه در تعيين سطح مقطع كابل ها بكار مي روند         122
۵-۴ محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ MV                                 125
۵-۵ محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ LV                                                   
فصل ششم : پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد 
۶-۱ مقدمه                                                                                   
۶-۲ مساله پخش بار                                                                          
۶-۳ برنامه كامپيوتري پخش بار                                                                 
۶-۴ اجراي برنامه پخش بار براي شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد    
منابع ماخذ                        
چکیده:

در ميان پركار برد ترين و مهمترين نيروگاههاي متداول در جهان و ايران ، مي توان از نيروگاههاي حرارتي نام برد . اين نوع نيروگاهها ، مبدل هايي هسنتد كه انرژي نهفته در سوخت هاي جامد ، مايع ، گازي و يا سوخت هاي هسته اي را به انرژي برق تبديل مي كند . 
نيروگاههاي حرارتي ، طيف وسيعي از نيروگاهها را در برمي گيرند كه از آن جمله مي توان به نيروگاههاي بخاري ، گازي ، چرخه تركيبي ، ديزلي و هسته اي اشاره نمود . نوع بسيار متداول نيروگاههاي حرارتي ، نيروگاههاي بخاري مي باشد . در اين نوع نيروگاه با مشتمعل شدن سوخت هاي فسيلي ، آب سيكل ، تبديل به بخار مي شود .سپس انرژي بخاري توليدي ، سبب چرخش توربين و در نهايت ، توليد انرژي برق مي گردد . تفاوت اساسي نيروگاههاي گازي با بخاري در آن است كه سيال سيكل توربين گازي ، هواي محيط مي باشد . اما نيروگاههاي سيكل تركيبي , متشكل از واحدهاي گازي و بخاري مي باشند كه در آنها به منظور افزايش بازده كل حرارتي و بازيافت بخشي از انرژي باقي مانده در گازهاي خروجي از توربين هاي گازي ، اين گازها را به يك ديگ بخار بازياب هدايت مي كنند . بخار حاصل از اين طريق ، توربين بخاري را به گردش در مي آورد . از مهمترين نيروگاههاي حرارتي مي توان به نيروگاههاي هسته اي ( اورانيم غني شده ، پلوتونيم و … ) بخار با انرژي نهفته بسيار زيادي توليد مي شود . با استفاده از انرژي بخار توليد شده ، توربين بخاري به چرخش در مي آيد و در نهايت انرژي الكتريكي توليد مي شود . 
در نيروگاههاي برق آبي ، عامل و سيال واسطه ، جريان آب يا انرژي پتانسيل آب پشت سدها و آب بند ها است . نيروگاههاي جريان رودخانه اي و نيروگاههاي برق آبي از اين نوع نيرگاهها هستند . از انرژي موجود در جريان آب رودخانه ها  مي توان در چرخاندن پرهاي يك توربين آبي براي توليد انرژي مكانيكي ( و پس از آن توليد الكتريكي توسط ژنراتورها ) بهره جست . همچنين با ايجاد سدها و ذخيره سازي آب رودخانه در پشت اين سدها مي توان مي توان از انرژي پتانسيل نهفته درآب پشت سد ( براي به چرخش در آوردن توربين ها ) نيز استفاده نمود .
در حال حاضر نيروگاههاي حرارتي ، بيشترين سهم را در توليد و تامين انرژي برق مورد نياز صنعت را بر عهده دارند . البته كشورهايي وجود دارند كه سهم توليد انرژي نيروگاهاي برق آبي آنها قابل توجه و يا حتي بيشتر از توليد نيروگاههاي حرارتي است كه در اين ميان  ، مي توان از كشورهاي نروژ ، پرتغال ، سوئيس ، اتريش ، آلباني ، كانادا ، برزيل و برخي ديگر از كشورهاي آمريكاي جنوبي نام برد 
علاوه به نيروگاههاي بخاري ، هسته اي ،گازي ، سيكل تركيبي . آبي كه كاربرد بيشتري دارند ، مي توان  انواع زير را نام برد :
۱- نيروگاههاي ديزلي : 
در اين نوع نيروگاهها، نيروي محركه ژنراتور يك موتور درو نسوز ديزلي است . امروزه از نيروگاه ديزلي به عنوان يك نيروگاه پايه ، كمتر استفاده مي شود و بيشتر براي مواقع اضطراري و احتمالا براي حداكثر شبكه استفاده مي گردد در حاليكه در مناطقي از ايران كه به شبكه سراسري وصل نيستند ، از نيروگاههاي ديزلي هم كه قدرت توليدي آنها معمولا تا ۵۰۰۰ كيلو وات مي باشد ، استفاده مي شود.
۲- نيروگاه تلمبه ذخيره اي :  
در بعضي از مناطق كه شرايط جغرافيايي مناسبي وجود داشته باشد ، از مبادله آب بين دو منبع در سطوح مختلف ، مي توان انرژي مورد نياز را براي چرخاندن توربين ها ايجاد نمود . در اين نوع نيروگاهها ، آب از منبع در سطح پائين ( كه مي تواند يك درياچه باشد ) توسط پمپ هايي در ساعاتي از روز كه مصرف انرژي الكتريكي پائين است به منبع بالايي فرستاده مي شود . سپس در مواقعي كه به انرژي الكتريكي نياز است ، از منبع بالايي آب را توسط لوله هايي به روي پره هاي يك توربين آبي هدايت مي كنند و بدين ترتيب انرژي الكتريكي توليد مي شود . 
۳- نيروگاه خورشيدي : 
يكي از آرزوهاي بزرگ بشر ، كاربرد انرژي خورشيدي به عنوان يك منبع لايزال براي مصارف بزرگ بوده است . اشكال بزرگ در كاربرد انرژي خورشيدين متمركز نبودن ، تناوبي بودن و ثابت نبودن مقدار انرژي ، و پائين بودن شدت تشعشع مي باشد . به خاطر دانسيته پائين انرژي ، سطح لازم براي كسب انرژي قابل توجه ، بزرگ خواهد شد و به خاطر تناوبي بودن و ثابت نبودن مقدار آن ، معمولا براي انرژي خورشيدي ، يك منبع ذخيره انرژي كسب شده مورد نياز است . همچنين به دليل متمركز نبودن انرژي خورشيدي ، احتياج به تجهيزاتي براي متمركز ساختن آن مي باشد . 
انرژي خورشيدي را مي توان در موارد زير مورد استفاده قرار داد . تامين انرژي هايي كم مثل گرمايش و سرمايش ساختمان ، پختن غذا ، گرم كردن آب ، استرليزه كردن وسايل بهداشتي خشك كردن محصولات كشاورزي ، شيرين كردن آب ، توليد سوخت هاي شيميايي ، احتراق مواد آلي ، توليد گاز هيدروژن ، توليد الكتريسيته به روش فتووليتك ( باطري خورشيدي ) ، توليد بخار آب براي به چرخش در آوردن يك توربين بخار و توليد الكتريسيته و موارد ديگر .
۴- نيروگاه بادي : 
بادهاي محلي و موسمي ، حامل مقدار زيادي انرژي مي باشند كه مقدار آن بستگي به سرعت باد دارد . بعلاوه هر قدر سطح برخورد باد با يك جسم ، بيشتر باشد. انرژي بيشتري را ميتوان به آن جسم منتقل نمود . بنابراين ، كسب انرژي قابل توجه از باد ، علاوه بر مناسب بودن سرعت باد ، به سطح بزرگ تماس با باد نيز وابسته است . استفاده از انرژي باد براي مصارف محدود و محلي مناسب است ، ولي به دلايل محدود بودن مقدار اين انرژي ، ثابت نبودن ، مقدار تناوبي بودن آن و نيز محلي بودن ، نمي توان از انرژي باد به عنوان يك منبع توليد عمده انرژي براي آينده ياد نمود . امروزه در مناطقي كه يك متوسط وزش باد ثابت دارند و سرعت باد در آنجا مناسب است . با نصب توربين هاي بادي ، انرژي الكتريكي توليد مي شود . همچنين با توليد باد مصنوعي از طريق تابش خورشيدي بر روي سطح گسترده سياه رنگ و متمركز كردن باد ايجاد شده بر روي پره هاي توربين بادي نيز انرژي الكتريكي قابل ملاحظه اي توليد مي شود . 

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج