گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 73 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان

با سلام
این پايان‌نامه كارشناسي ارشد (MA) روان شناسي عمومي در مجموع دارای ۱۹۳ صفحه می باشد که توسط خانم مرجان كاشاني و با استاد راهنمایی : جناب آقاي دكتر سيد عباس طباطبايي يزدي و استاد مشاوری : جناب آقاي دكتر كيانوش هاشميان تهیه شده است

قسمتی از چكيده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير كلاس هاي آموزشي دوران بارداري بر افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران انجام شد. اين مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربي بود. در اين پژوهش ميزان افسردگي خانم هاي مراجعه كننده از طريق پاسخ به تست بك انجام شد و سن آزمودني هاي  مورد پژوهش حداقل ۱۸ و حداكثر ۳۹ سال بود. نمونه آماري اين پژوهش شامل ۱۲۰ خانم بود كه در گروه ۴۰ نفري مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنين اين گروه ها خود به دو دسته بارداري اول و بارداري دوم نيز تقسيم شدند، كه در سال ۸۵-۸۴ به درمانگاه قدس، بيمارستان بوعلي و مطب خانم دكتر محمدياري مراجعه كرده بودند و به صورت غير تصادفي،  در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تكميل نمودند.

فصل اول: موضوع تحقيق ،

( مقدمه ، بيان مسأله ، ضرورت تحقيق ، اهداف تحقيق ، فرضيه‌هاي تحقيق ، متغيرهاي تح ، تعاريف متغيرهاي تحقيق )

فصل دوم: ادبيات پژوهش

الف) افسردگي ( تاريخچه افسردگي ، افسردگي چيست ، تفاوت بين اندوه سالم و افسردگي چيست ، تعريف افسردگي ، …….. )

ب) درمان افسردگي ( درمان مبتني بر نظريه‌هاي زيست شناختي ، درمان مبتني بر نظريه‌هاي روان پويايي ، درمان مبتني بر نظريه‌هاي شناختي و رفتاري ، درمان مبتني بر گروه درماني ،  ….. )

ج) افسردگي زنان ( اختلالات خلقي مربوط به قاعدگي ، اختلال ملال پيش از قاعدگي  ، اختلالات خلقي مربوط به زايمان ، …… )

د) مروري بر تحقيقات انجام شده

فصل سوم: طرح تحقيق

( طرح پژوهش ، جامعه آماري ، نمونه آماري ، روش نمونه‌گيري ، ابزار اندازه‌گيري ، پرسشنامه افسردگي بك ، …..  )

فصل چهارم: تحليل آماري

( داده‌هاي توصيفي پژوهش ، تحليل داده‌هاي پژوهش )

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

( خلاصه پژوهش ، بحث و جمع بندي نهايي ، محدوديت‌هاي تحقيق ، پيشنهادها )

منابع

ضمائم


خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان
  • انتشار : ۱۵ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج