گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,500 تومان

دانلود پایان نامه رشته ی مدیریت با موضوع بررسی رابطه رضایت شغلی و خلاقیت با بهره وری که شامل ۳۳ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

 

چکیده : بهره وری بعنوان یکی از مهمترین عوامل  موثر در بقای  یک سازمان مطرح بوده که میتواند باعث زوال یا سرآمدی آن سازمان گردد . بهره وری عبارتست از  ارزش تولید یک فعالیت نسبت به هزینه بکار رفته در انجام آن فعالیت  و به زبان دیگر نسبت ستاده  ها به   داده ها  می باشد .

از آنجاییکه مهمترین دغدغه  مدیریت  در هر سازمان افزایش  بهره وری  و بررسی کلیه عوامل  موثر بر آن می باشد  ، بررسی در خصوص رابطه رضایت شغلی و خلاقیت با بهره وری  که یکی از عوامل مهم و موثر در افزایش یا کاهش آن است و موضوع مورد بررسی  بر اساس نمونه ”شرکت کویر“  نیز می باشد، با توجه به تاثیر چشمگیر آن در کل سازمان بشرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرد .

اولین قدم برای کاهش مشکل بهره وری در رابطه با رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان ، شناخت عوامل بوجود آورنده آن می باشد   که میتواند بدلیل مشکلات ساختاری یا محتوایی در هر سازمان یا موسسه تولیدی باشد . مشکلات ساختاری در سازمان را می توان بدلیل  عدم وجود سیستم های انگیزشی ، پیچیدگی سازمان ، عدم تمرکز سازمانی ، عدم رعایت سلسله مراتب و … دانست  و در خصوص مشکلات محتوایی نیز میتوان به عدم وجود استراتژی سازمانی یا طراحی  هدف  و فرهنگ حاکم  بر سازمان اشاره نمود  .

ما در این پژوهش کل عوامل موثر و متاثر در بهره وری  سازمانی با رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان را بصورت ریشه ای و با  روش های علمی بررسی کرده و با عملیاتی کردن روش های ارائه شده پیامدهای  انجام پژوهش مذکور را در ارتقای بهره وری سازمان بسنجیم .

در این پژوهش جامعه مورد بررسی کارگران خط تولید شرکت کویر بوده و اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه و جداول اطلاعاتی بدست آمده . نتیجه حاصله از این تحقیق نشان میدهد که فاکتورهای  خلاقیت و رضایت شغلی بر  بهره وری کارکنان شرکت کویر تاثیری ندارد .

فهرست مطالب

 • پیشگفتار
 • فصل اول : طرح مسئله                                                           
  • بیان مسئله 
  • گزاره های پژوهش                                                                       
   • اهداف 
   • اهداف ویژه 
   • فرضیه 
   • سوال پژوهش                                                                               
  • متغیر های پژوهش                                                                      
  • تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش                                                             
  • واژه‌های کلیدی 
  • محدودیت های پژوهش 
 • فصل دوم : پیشینه تحقیق                                                    
  • پیشینه تحقیق                                                                             
  • چارچوب نظری پژوهش
 • فصل سوم : روش های تحقیق                                                          
  • روش شناسی پژوهش
  • جامعه آماری                                                                               
  • حجم نمونه 
  • ابزار پژوهش و نحوه  گردآوری داده ها                                                          
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • فصل چهارم : یافته های تحقیق                                        
  • . یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها                                                  
  • سایر یافته ها ی تحقیق                                                
 • فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات                               
  • نتیجه‌گیری
  • پیشنهادات سازمانی
  • پیشنهادات جهت تحقیقات آتی
 • منابع
 • پیوست ها


خرید و دانلود

با قیمت 3,500 تومان
 • انتشار : ۱۱ اسفند ۹۴
 • دسته بندی :
 • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج