گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

این فایل باتعداد۵۵صفحه وفرمت ورد باقیمت ۷۰۰۰تومان وکاملا فارسی در مورد بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک ولنز تماسی.ارزیابی عملکرد سیستم بینایی در یکرد ، سه تنهاامل گیری حدت بینایی است بلکه بررسی کارایی مهارتها وتواناییهای بینایی فرد نیز امری ض سسروری اس سست . البته شایان ذکر است که حدت بینایی رابطه مستقیمی با توانایی های بینایی دارد یعنی با افزایش تیز بینی مهارتهای بینایی فرد نیز بهبود می یابد . به هرحال مشاهده می شود که بسیاری از افراد علی رغم اینکه حدت دید معادل ۲۰/۲۰ یا بهتر دارند نیز از دید کم شکایت می کنن سسد . حقیقت این است که بیش از یک قرن پیش چارت اسنلن برای معین کردن میزان بینایی بوجود ،آمد که میزان دید را تحت شرایط کانتراست بال ) حروف سیاه در زمینه سفید( اندازه گیری می کند وبرای استفاده های امروزی ) اندازه گیری کامل از عملکرد بینایی ( طراحی نشده است . تست حساسیت کنتراست یک تکنولوژی جدید است که میزان دید را تا مقادیر بالی کنتراست اندازه می گیرد واین امکان را بوجود میاورد.

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج