گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
این فایل در ۱۰۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه رشته روان شناسی بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس  را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۰۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
چكيده تحقيق                                                                                           1
مقدمه                             3
۱- فصل اول           11-8
۱-۱- بیان مسئله                              9
۱-۲- اهمیت پژوهش ۹
۱-۳- هدف پژوهش ۹
۱-۴-سوالات پژوهش                                                                               10           
۱-۵-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها                                               10
۱-۵-۱- منبع کنترل         10
۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی                  11
۱-۵-۲-عزت نفس       11
۲- فصل دوم   63-12
پيشينه نظری                                                                                 13
۲-۱- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس      13                                        
۲-۱-۱- نظریه جیمز      13
۲-۱-۲- نظریه مید                14
۲-۱-۳- نظریه کولی ۱۵      
۲-۱-۴- نظریه روزنبرگ  17              
۲-۱-۵- نظریه سالیوان ۱۸              
۲-۱-۶- نظریه هورنای ۲۰              
۲-۱-۷- نظریه آدلر    21    
۲-۱-۸- نظریه راجرز     23              
۲-۱-۹- نظريه مزلو                                                                              26 
۲-۱-۱۰-نظریه ی آلپورت ۲۷      
۲-۱-۱۱-نظریه ی دیگر روانشناسان ۲۸          
۲-۱-۱۲-عزت نفس و غرور ۳۰    
۲-۱-۱۳-نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس                                      38
۲-۱-۱۴-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان                                      41
  2-1-15-كمك تخصصي براي افزايش عزت نفس                                           42
  2-2-منبع كنترل                                                                                         44
  2-2-1-رويكردها و نظريه هاي متفاوت درباره منبع   كنترل                              45                   
  2-2-2-مفاهيم اساسي نظريه يادگيرِي اجتماعي                                                48
  2-2-3-تفاوت هاي فردي                                                                           53  
  2-2-4-كنترل                                                                                            53 
  2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل                                                   54
  2-2-6-منبع كنترل                                                                                      56
  2-2-6-1-منبع كنترل دروني                                                                         57 
  2-2-6-2-منبع كنترل بيروني                                                                         58
  2-2-6-3-ويژگي هاي افراد با منبع كنترل دروني                                              60   
  2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی                                          62
  2-2-7- تصور راتر در باره انسان                                63
۳- فصل سوم               73-66
۳-۱ – طرح پژوهش ۶۷
۳-۲- جامعه ی مورد پژوهش ۶۷         
۳-۳- نمونه روش نمونه گیری         67
۳-۴-ابزارتحقیق                                                                                       67
۳-۴-۱-آزمون منبع کنترل   67    
۳-۴-۲-آزمون عزت نفس   69
۳-۵-روش اجرای پژوهش          72
۳-۵-۱-اجرای اصلی ۷۲
۳-۶-۱-روش آمار          72
۴- فصل چهارم       78-73
تجزیه و تحلیل آمارِِِي ۷۴
۴-۱-یافته های مربوط به سوال پژوهش                   74

فصل پنجم                                                                                                       81-79
۵-۱-بحث و نتيجه گيري                                                                                     81
۵-۲-پيشنهادات                                                                                                   82
منابع                                                                                                                    83  
ضمائم                                                                                                                   100-86                      
چکیده:

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیست و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش آگاهی دارند به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزاندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود.
ولی اکثریت جامعه متاسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند. در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است. 
در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد. که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد. و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری، ترس و … شود (بیابان گرد، ۱۳۷۳،ص ۱۰) عزت نفس عبارت است از ارزشی که اطلاعات و اعتقادات خود فرد در مورد تمام یا چیزهایی که از او ناشی می شود به دست می دهد (شاملو، سعید، ص ۷۰).
عزت نفس و منبع کنترل از جمله مفاهیمی هستند که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته اند، اما قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علماء و فلاسفه تعلیم و تربیت در گذشته داشته اند نیز به چشم می خورد در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روان شناسان این نظر را پذیرفته اند که انسان دارای یک نیاز به عزت نفس می باشد (مانند آدلر  1930، آلپورت  1937، راجرز  1959، سالیوان   1953، طارن هورنی   1937، جیمز   1890 ، مازلو ، ۱۹۷۰) از میان افراد طارن هورنی ۱۹۳۷ روشی را که افراد تلاش می کنند بواسطه آن یک خود پنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمایند را مورد بحث قرار داده است. 
فرنچ  (1968)  و ارگو  (1972) از عزت نفس به عنوان یک سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می برند. کوپراسمیت(۱۹۶۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان با عزت نفس بالا افرادی هستند که احساس اعتماد به نفس، استعداد، خلاقیت و ابراز وجود می کنند و به راحتی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرند.
افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، افزایش پیشرفت تحصیلی، افزایش تلاش فرد در کسب موفقیت، داشتن اعتماد به نفس، متکبر و پرخاشگر بودن، تمایل به داشتن سلامتی بهتر، لذت بردن از روابط با دیگران، پیش بینی مثبت نسبت به موفقیتهای بعدی، ارتباط تنگاتنگ در بین عزت نفس و ابراز وجود، از نشانه های بارز سطوح عزت نفس بالا در افراد است. 
جورج کلی  1955 در کتاب روانشناسی ساخت های شخص این نظریه را مطرح کرده است، انسان در پی آن است که محیط خود را پیش بینی و کنترل کند. کلی پیشنهادی کرده است که هر فرد بشر ساخت ها برای خود تدوین کرده که از طریق آنها رویدادهای جهان را ملاحظه و تفسیر می کند و از این راه می تواند رویدادها را پیش بینی و کنترل کند. وی خاطر نشان کرد «ساخت ها تجاربی هستند که پویش های ذهنی در آن جریان دارند. این ساخت ها انتظار توام با پیش بینی تغییر در رویدادها را ممکن می سازند». کلی خاطر نشان می سازد که وقتی ساخت های شخص در ایفای نقش شکست می خورند، فرد احساس تهدید، گناه، خصومت و پرخاشگری می نماید (جورج کلی، کتاب روانشناسی ساخت های شخصیت، ۱۹۵۵، ص ۳-۲)
در بین نظریه پردازان یادگیری اجتماعی جولیان راتر (۱۹۵۴) پایه فرضیات و منطق علمی خود را تحت تاثیر نظریات طانتور قرار داده و کاربرد نظریات وی در زمینه یادگیری اجتماعی متاثر از نظریات آدلر است. 
فرض راتر بر این است که: وقوع فردی نه تنها ناشی از ماهیت و اهمیت هدف ها برای فرد بدنبال دارد. در نظریه ی یادگیری راتر (۱۹۵۴) نیروی بالقوه رفتاری که در یک موقعیت خاص روی می دهند تابعی است از انتظاری که فرد از رفتار خو در مقابل پاداش مناسب دارد و همچنین ارزش آن پاداش برای فرد. 
یکی از مفاهیم ویژه و پر اهمیت در نظریه یادگیری اجماعی راتر منبع یا مکان کنترل است. این مفهوم دارای دو بعد کنترل درونی و بیرونی است. بنابر فرضیات راتر، افرادی که دارای کنترل بیرونی هستند دارای ادراک مثبت یا منفی از حوادث و رویدادهایی هستند که ارتباطی با رفتار فرد ندارد و قوای کنترل فردی است. راتر این افراد را معتقد به شانس یا برونی فرض می کند در بعد دیگر کنترل درونی قرار دارند. این کنترل فردی است راتر این افراد را معتقد به مهارت یا درونی فرض می کند (راتر، ۱۹۷۲، ص ۲۸). 
ایستین و کوموریت (۱۹۷۱) با انجام تحقیقی دریافتند که آزمودنیهایی که عزت نفس پایین و متوسط داشتند هر دو بطور معنی داری دارای منبع بیرونی کنترل، و آنهایی که دارای عزت نفس بالا بودند دارای منبع درونی کنترل هستند .
آنچه در ادامه می آید پژوهشی است که پیرامون ارتباط منبع کنترل با عزت نفس در بین دانشجویان یکی از دانشگاه ها انجام شده است. 
 

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج