گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمران راه وترابری پایداری آسفالت بر روی سطح شیبدار. این پروژه پایان نامه در قالب ۱۸۰ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdf قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایسه با سایر سایت ها مناسب تر می باشد
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
چون اكثر روسازيهاي واقع در سطوح شيبدار در مناطق كوهستاني قرار دارند لذا بايستي اثرات تنشهاي پس ماند ناشي از بارش نزولات جوي در طراحي روسازي مورد نظر باشند و سيستم روسازي از يك سيستم زه كشي مناسب برخوردار باشد. بعلاوه چون در سطوح شيبدار و در جهت سربالائي كه سرعت وسايل نقليه بخصوص وسايل نقليه سنگين افت زيادي پيدا مي كند خرابي خستگي بسيار سريعتر از آنچه مورد انتظار است بوقوع مي پيوندد، در اينحالت عمر خستگي تا كاهش مي يابد ،لذا حتما بايستي تغييرات سرعت وعكس العمل آن بر روي روسازي و همچنين تنشها و كرنشهاي ناشي از آن مد نظر قرار گيرد.به دليل شرايط قرار گيري روسازي در روي سطوح شيبدار و شدت نيروي افقي اعمال شده به آن به دليل نيروي ترمز شديد در سرپائيني ها و گردنه ها و همچنين نيروي موتور زياد در سربالائيها ، نمي توان از نيروي افقي اعمال شده به روسازي در طراحي ها صرفنظر كرد. براي اينكه اين نيروي برشي سبب خرابي زودرس روسازي نشود بايستي در طراحي انجام شده بر اساس روشهاي اجزاء محدود و برنامه هاي رايانه اي از توزيع شبه سينوسي نيروها كه بسيار شبيه به حالت واقعي اعمال نيروها است ، استفاده شود. همچنين بايستي از لايه اساس قويتري در زير لايه رويه استفاده شود ،تا تنشهاي كمتري در لايه رويه رخ دهد ،زيرا هر چقدر نسبت ضريب ارتجاعي سطح رويه نسبت به ضريب ارتجاعي لايه اساس كمتر باشد تنشهاي كوچكتري در لايه رويه ايجاد خواهند شد. در روسازيهاي واقع در سطوح شيبدار بايستي سعي شود تا زمان اجرائي بين دو لايه غير آسفالتي اساس و لايه آسفالتي رويه داراي كمترين مقدار باشد ، تا در حد امكان مقدار چسبندگي بين لايه رويه و اساس را بيشتر كرد چون كه حتي چسبندگي ۸۵ % نيز ايجاد كننده با لغزندگي در فصل مشترك بين لايه ها است. با وجود رعايت ملاحظات عنوان شده در بالا، روسازي آسفالتي در شيبهاي تند بسرعت خراب مي شوند لذا بايستي از روسازي مركب كه توان باربري بالائي دارند و مناسب مناطق شيبدار مي باشند استفاده نمود . همچنين استفاده شود.  

فهرست مطالب:


پایان نامه پبیداری آسفبلت برريی سطح شیبدار
نویسنده : azhdariدسته بندی : فنی و مهندسی / رشته مهندسی عمران
پایان نامه پبیداری آسفبلت برريی سطح شیبدار تاریخ : ۲۹ شهریور ۱۳۹۴  179 صفحه قالب بندی : pdf قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان  خرید فایل
عنوان مقاله : پایان نامه پبیداری آسفبلت برريی سطح شیبدار
‎ قالب بندی : pdf
قیمت : ۱۰۰۰۰
چكيده چون اكثر روسازيهاي واقع در سطوح شيبدار در مناطق كوهستاني قرار دارند لذا بايستي اثرات تنشهاي پس ماند ناشي از بارش نزولات جوي در طراحي روسازي مورد نظر باشند و سيستم روسازي از يك سيستم زه كشي مناسب برخوردار باشد. بعلاوه چون در سطوح شيبدار و در جهت سربالائي كه سرعت وسايل نقليه بخصوص وسايل نقليه سنگين افت زيادي پيدا مي كند خرابي خستگي بسيار سريعتر از آنچه مورد انتظار است بوقوع مي پيوندد، در اينحالت عمر خستگي تا كاهش مي يابد ،لذا حتما بايستي تغييرات سرعت وعكس العمل آن بر روي روسازي و همچنين تنشها و كرنشهاي ناشي از آن مد نظر قرار گيرد.به دليل شرايط قرار گيري روسازي در روي سطوح شيبدار و شدت نيروي افقي اعمال شده به آن به دليل نيروي ترمز شديد در سرپائيني ها و گردنه ها و همچنين نيروي موتور زياد در سربالائيها ، نمي توان از نيروي افقي اعمال شده به روسازي در طراحي ها صرفنظر كرد. براي اينكه اين نيروي برشي سبب خرابي زودرس روسازي نشود بايستي در طراحي انجام شده بر اساس روشهاي اجزاء محدود و برنامه هاي رايانه اي از توزيع شبه سينوسي نيروها كه بسيار شبيه به حالت واقعي اعمال نيروها است ، استفاده شود. همچنين بايستي از لايه اساس قويتري در زير لايه رويه استفاده شود ،تا تنشهاي كمتري در لايه رويه رخ دهد ،زيرا هر چقدر نسبت ضريب ارتجاعي سطح رويه نسبت به ضريب ارتجاعي لايه اساس كمتر باشد تنشهاي كوچكتري در لايه رويه ايجاد خواهند شد. در روسازيهاي واقع در سطوح شيبدار بايستي سعي شود تا زمان اجرائي بين دو لايه غير آسفالتي اساس و لايه آسفالتي رويه داراي كمترين مقدار باشد ، تا در حد امكان مقدار چسبندگي بين لايه رويه و اساس را بيشتر كرد چون كه حتي چسبندگي ۸۵ % نيز ايجاد كننده با لغزندگي در فصل مشترك بين لايه ها است. با وجود رعايت ملاحظات عنوان شده در بالا، روسازي آسفالتي در شيبهاي تند بسرعت خراب مي شوند لذا بايستي از روسازي مركب كه توان باربري بالائي دارند و مناسب مناطق شيبدار مي باشند استفاده نمود . همچنين استفاده شود.  
فهرست مطالب
شماره
عنوان
صفحه
چكيده
فصل اول
تعريف مساله
۱-۱
مقدمه
۱-۲
هدف پژوهش
۱-۳
ضرورت انجام پژوهش
فصل دوم
كاوش در متون
۲-۱
مقدمه
۲-۲
در رابطه با خصوصيات مخلوط آسفالتي N.Kim و N.P.Khosla ، Y.R.Kim مطالعات
۲-۳
مطالعات ويتچك در رابطه با عمر خستگي روسازيهاي آسفالتي با توجه به معيار ديناميكي
۲-۳-۱
مقدمه
۲-۳-۲
سرعت و اثر آن بر روي عكس العمل روسازي
۲-۳-۳
تنش ، كرنش ، تغيير شكل ناشي از سرعت
۲-۳-۴
تابع خستگي معرفي شده توسط آشتو
۲-۳-۵
نتيجه گيري از مدل ديناميكي آزمايشات آشتو
۲-۴
مطالعات ياندلز در رابطه با تأثير تنشها وكرنشهاي پس ماند در خستگي روسازي آسفالتي
۲-۴-۱
پلاستيسيته نسبي
۲۹
۲-۴-۲
Mechano – Lattic نتيجه گيري از مدل ارائه شده توسط تئوري
۳۶
۲-۵
مطالعات انجام شده توسط دفتر راهسازي ايالت ايلي نويز در رابطه با عوامل موثر در ايجاد تركهاي ناشي از
خستگي و روش جلوگيري از آنها
۳۸
۲-۵-۱
ضخامت لايه آسفالتي
۳۸
۲-۵-۲
خصوصيات مخلوط آسفالتي
۴۰
۲-۵-۲-۱
قير
۴۰
۲-۵-۲-۲
تخلخل
۴۱
۲-۵-۲-۳
درجه حرارت ( حساسيت حرارتي قير )
۴۳
۲-۵-۲-۴
دانه بندي مصالح
۴۳
۲-۵-۳
اثر شيب در وقوع و تشديد خرابي خستگي
۴۳
د
فهرست مطالب
شماره
عنوان
صفحه
۲-۶
كارهاي اجرائي در ممالك مختلف در رابطه با روسازيهاي واقع در شيبهاي تند
۴۵
۲-۶-۱
استفاده از رويه اي متشكل از بلوكهاي بتني در سطوح شيبدار
۴۵
۲-۶-۱-۱
تير مهاري
۴۵
۲-۶-۱-۲
فاصله و موقعيت تيرهاي مهاري
۴۶
۲-۶-۱-۳
ساخت تير مهاري
۴۷
۲-۶-۱-۴
زهكشي ساب بيس
۴۷
۲-۶-۱-۵
زهكشي سطحي
۴۸
۲-۶-۱-۶
نگهداري لبه بالائي
۴۹
۲-۶-۱-۷
Cape Town نمونه اجرا شده در
۴۹
۲-۷
اثر استفاده از شبكه هاي فولادي در روسازي و افزايش دوام و مقاومت روسازي در شرايط مختلف
۵۴
فصل سوم
روش تحقيق
۵۷
۳-۱
مقدمه
۵۸
۳-۲
تنش برشي طولي
۵۸
۳-۳
نيروهاي برشي موثر در شيب
۵۹
۳-۴
تنش برشي ماكزيمم به عنوان معيار مقايسه
۶۲
۳-۵
عوامل موثر در ايجاد خرابي
۶۳
۳-۵-۱
اثر وزن
۶۴
۳-۵-۲
اثر فشار تاير
۶۸
۳-۵-۳
تعداد دفعات بارگذاري
۷۰
۳-۶
تئوريهاي برشي آسفالت
۷۱
۳-۶-۱
تئوري برشي موهر – كولمب
۷۱
۳-۶-۲
تئوري برشي پيشرفته
۷۴
۳-۷
بررسي تأثير شرايط فصل مشترك بر روي توزيع تنش بر اساس تئوري ارتجاعي
۷۵
۳-۸
شرايط چسبندگي در فصل مشترك بر روي ظرفيت باربري آسفالت
۸۱
۳-۹
فشار سطح تماس
۸۵
۳-۹-۱
فشار برشي طولي
۸۷
۳-۹-۲
فشار برشي عرضي
۸۸
۳-۹-۳
فشار عمودي
۸۹
ه
فهرست مطالب
شماره
عنوان
صفحه
۳-۱۰
اثر فشار لاستيك بر روسازي انعطاف پذير
۹۰
۳-۱۱
نيروهاي وارده بر روسازي در شيب
۹۲
۳-۱۲
بررسي مدلهاي رفتاري آسفالت
۹۳
۳-۱۲-۱
مدل رفتاري ارتجاعي
۹۴
۳-۱۲-۲
مدل رفتاري چسبنده ارتجاعي ( ويسكوالاستيك )
۹۵
۳-۱۲-۲-۱
مدل ماكسول
۹۶
۳-۱۲-۲-۲
مئل كلوين – وويت
۹۷
۳-۱۲-۲-۳
مدل برگر
۹۸
۳-۱۲-۲-۴
مدل تعميم يافته
۹۹
۳-۱۳
روشهاي طرح ضخامت روسازي
۱۰۰
۳-۱۴
روشهاي نظري طرح ضخامت روسازي
۱۰۲
۳-۱۵
طرح مخلوط آسفالتي
۱۰۳
۳-۱۶
روشهاي طرح مخلوط آسفالتي
۱۰۴
فصل چهارم .
تحليل روسازي و استفاده از تنش برشي ماكزيمم به عنوان معيار مقايسه
۱۰۷
۴-۱
مقدمه
۱۰۸
۴-۲
تأثير ضريب ارتجاعي لايه رويه آسفالتي بر روي تنش برشي ماكزيمم
۱۰۸
۴-۳
تأثير ضخامت لايه رويه آسفالتي بر روي تنش برشي ماكزيمم
۱۱۷
۴-۴
تأثير تنش تماسي بين لاستيك و روسازي در تنش برشي ماكزيمم
۱۲۱
۴-۵
تأثير نيروي برشي در تنشهاي برشي ماكزيمم
۱۲۳
۴-۶
تأثير نحوه توزيع نيروهاي افقي بر روي تنش برشي ماكزيمم
۱۲۷
۴-۷
تأثير چسبندگي لايه رويه با لايه زير اساس در تنش برشي ماكزيمم
۱۳۰
فصل پنجم .
روسازي مناسب سطوح شيبدار و نحوه مرمت روسازي آسفالتي ساخته شده در اين مناطق
۱۳۷
۵-۱
مقدمه
۱۳۸
۵-۲
روكش بتني بر روي روسازي آسفالتي موجود
۱۳۹
۵-۳
كلاسيك و غير چسبيده Whitetopping
۱۳۹
۵-۴
چسبيده نازك Whitetopping
۱۴۰
۵-۵
خيلي نازك Whitetopping
۱۴۱
و
فهرست مطالب
شماره
عنوان
صفحه
۵-۶
چسبيده به لايه زيرين آسفالتي UTW اثرات مقطع
۱۴۱
۵-۷
اثرات ضخامت آسفالت
۱۴۳
۵-۸
UTW ديگر تجربيات استفاده از
۱۴۳
۵-۹
براي آسفالتي كه داراي گود افتادگي مسير چرخها ست UTW استفاده از
۱۴۳
۵-۱۰
خواص مخلوط بتني
۱۴۵
۵-۱۱
نازك مركب براي شاهراههاي اصلي Whitetopping
۱۴۵
۵-۱۲
مركب نازك Whitetopping
۱۴۶
۵-۱۳
مركب نازك Whitetopping
۱۴۶
۵-۱۴
نتيجه گيري
۱۴۶
۵-۱۵
روش ساخت
۱۴۷
۵-۱۵-۱
قالببندي دستي با قالبهاي ثابت
۱۴۷
۵-۱۵-۲
ماشين روكش كننده با قالب لغزنده
۱۴۹
۵-۱۶
پخش يكنواخت بتن
۱۵۱
۵-۱۷
كاهش زبري سطح با يكنواخت نگهداشتن سطح
۱۵۲
۵-۱۸
سبدهاي ميلگرد اتصال
۱۵۲
۵-۱۹
با استفاده از ماشينهاي خودكار Dowel Bar جايگذاري
۱۵۳
۵-۲۰
محافظت در برابر بارندگي
۱۵۴
۵-۲۱
نتيجه گيري
۱۵۵
فصل ششم
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها
۱۵۶
۶-۱
نتيجه گيري
۱۵۷
۶-۲
پيشنهادها
۱۶۰
منابع و ماخذ
۱۶۱
ز
فهرست جدول ها
شماره
عنوان
صفحه
۲-۱
خصوصيات مقطع جاده اي آزمايش آشتو
۱۷
۲-۲
خصوصيات كاميونهاي مورد استفاده در آزمايش جاده اي آشتو
۱۷
۲-۳
تغييرات تنش قائم با سرعت و عمق براي مقاطع ۲۷۱ و ۳۳۳ آشتو
۲۱
۲-۴
خصوصيات مصالح مورد استفاده براي آزمايش
۲۴
۲-۵
بار اعمال شده و كرنش كششي مورد استفاده در بسط رابطه خستگي
۲۵
۲-۶
اثرات استفاده از شبكه هاي فولادي در حالات مختلف
۵۶
۳-۱
نتايج مربوط به شرايط چسبندگي متفاوت فصل مشترك در سيستم چهارلايه اي
۷۶
۳-۲
مقادير ضرايب اصطكاك جاده در شيب
۹۴
۵-۱
اثرات چسبندگي بر روي تنش كششي در روكش بتني
۱۴۲
ح
فهرست شكل ها
شماره
عنوان
صفحه
۲-۱
سيستم روسازي چند لايه اي تحت اثر بار چرخ متحرك
۱۴
۲-۲
مقادير اندازه گيري شتاب ، سرعت و تغيير شكل در سطح و در زير بار چرخ متحرك كاميون
الف – سيگنال شتاب ب – سيگنال سرعت ج – سيگنال تغيير شكل
۱۵
۲-۳
تنش قائم محاسبه شده در سطح روسازي در سرعتهاي مختلف
۱۶
۲-۴
( تغيير شكل قائم محاسبه شده در سطح جاده براي سرعت هاي مختلف ( آشتو ۲۷۱
۱۸
۲-۵
( تغيير شكل محاسبه شده در سطح جاده براي سرعتهاي مختلف ( آشتو ۳۳۳
۱۸
۲-۶
مقادير محاسبه شده و اندازه گيري شده اوج تغيير شكل سطح براي كاميونهاي مختلف در سرعتهاي
( مختلف ( آشتو ۲۷۱
۱۹
۲-۷
مقادير محاسبه شده و اندازه گيري شده اوج تغيير شكل سطح براي كاميونهاي مختلف در سرعتهاي
( مختلف ( آشتو ۳۳۳
۲۰
۲-۸
( و براي سرعتهاي مختلف ( آشتو ۲۷۱ C و B تنشهاي شعاعي محاسبه شده در نقاط
۲۱
۲-۹
( در سرعتهاي مختلف ( آشتو ۳۳۳ C و B تنشهاي شعاعي محاسبه شده در نقاط
۲۲
۲-۱۰
رابطه خرابي خستگي براي سرعت ۳۰ مايل بر ساعت بر اساس اطلاعات حاصل از آزمايشهاي جاده اي آشتو
۲۶
۲-۱۱
NH گراف اصلاح شده شل ۸۴
۲۸
۲-۱۲
مسير تنش – كرنش بارگذاري و باربرداري بر اساس عبور محاسبه شده
C مقطع – c ، B مقطع – b ، A مقطع – a
۳۰
۲-۱۳
تنشهاي جانبي پس ماند و عبوري بر اساس اولين تا سومين عبور محاسبه شده در مقطع
۳۱
۲-۱۴
رابطه بين ضريب بارگذاري سطح و پلاستيسيته نسبي
۳۲
۲-۱۵
B تنشهاي كششي و فشاري پس ماند در برابر تغييرات پلاستيسيته نسبي در مقطع
۳۳
۲-۱۶
رابطه بين ضريب بارگذاري سطح و پلاستيسيته نسبي
۳۳
۲-۱۷
C و B ، A تغييرات عمر خستگي با سطح اطمينان در مقاطع
۳۵
۲-۱۸
اثر ضخامت لايه آسفالت بر ضريب آسيب ديدگي ناشي از خستگي
۳۹
۲-۱۹
تأثير ضريب سفتي آسفالت بر ضريب آسيب ديدگي ناشي از خستگي
۴۰
۲-۲۰
تأثير افزايش نسبت تخلخل بر تركهاي ناشي از خستگي
۴۲
۲-۲۱
مقطعي از يك تيرمهاري
۴۶
۲-۲۲
فاصله بين تيرهاي مهاري
۴۶
۲-۲۳
سيستم زهكشي نوع ۱
۴۷
۲-۲۴
سيستم زهكشي نوع ۲
۴۷
۲-۲۵
شكل جناغي با زاويه ۴۵ درجه با پياده رو
۴۸
۲-۲۶
تير مهاري اجرا شده
۵۰
ط
فهرست شكل ها
شماره
عنوان
صفحه
۲-۲۷
پس از ترميم Boundary Road مسير
۵۰
۲-۲۸
Upper Rhine Road تير مهاري در قسمت تحتاني مسير
۵۰
۲-۲۹
Cape Town لايه هاي روسازي در
۵۱
۲-۳۰
Upper Rhine Road مسير
۵۱
۲-۳۱
Charmante تير مهاري در
۵۲
۲-۳۲
Charmante خيابان
۵۲
۲-۳۳
در حال مرمت Upper Rhine Road
۵۳
۲-۳۴
پس از مرمت و بهسازي Upper Rhine Road
۵۳
۲-۳۵
نسبت عمق شيار شدگي و گود افتادگي مسير چرخها در رسازي تقويت شده و روسازي تقويت نشده
نسبت به ضريب رويه
۵۵
۳-۱
تغييرات تنش فشاري قائم بر حسب عمق روسازي
۶۵
۳-۲
اثر تعداد چرخ در نحوه توزيع تنش فشاري قائم بر حسب عمق براي اوزان متفاوت محور وسيله
نقليه و نحوه بارگذاري
۶۵
۳-۳
مقايسه مقادير اندازه گيري شده تنش فشاري قائم براي يك بار گسترده دايره اي شكل به شعاع
۱۵ سانتيمتر با تنش فشاري قائم محاسبه شده با استفاده از روابط بوسينسك
۶۶
۳-۴
تغييرات افت و خيز بر مركز بار گسترده دايره اي شكل بر حسب عمق
۶۶
۳-۵
تغييرات تنش فشاري قائم در مركز يك بار گسترده دايره اي شكل بر حسب عمق
۶۷
۳-۶
تغييرات تغيير شكل نسبي قائم در مركز يك بار گسترده دايره اي شكل بر حسب عمق
۶۷
۳-۷
تغييرات تغيير شكل نسبي افقي در مركز يك بار گسترده دايره اي شكل بر حسب عمق
۶۸
۳-۸
تأثير فشار تاير در نحوه توزيع فشار تماس چرخ و روسازي براي كاميونهاي سنگين با وزن محور
۸/۲ تني
۶۹
۳-۹
تأثير وزن محور كاميونهاي سنگين در نحوه توزيع فشار در سطح تماس چرخ و روسازي براي
فشار ثابت ۷ كيلوگرم بر سانتيمتر مربع
۶۹
۳-۱۰
منحنيهاي مقاومت برشي مصالح آسفالتي در صورتيكه مقاومت جانبي مصالح برابر مقاومت تك بخشي
محدود نشده مصالح فرض شود
۷۳
۳-۱۱
مقطع روسازي در سيستم ارتجاعي چهارلايه اي
۷۵
۳-۱۲
سيستم چند لايه اي ارتجاعي بررسي شده توسط اوزان
۷۸
۳-۱۳
تأثير شرايط فصل مشترك بر روي تنش شعاعي
۷۹
۳-۱۴
توزيع تغيير شكل نسبي شعاعي با عمق
۷۹
۳-۱۵
در حال چسبندگي كامل فصل مشترك BISAR توزيع تغيير شكل نسبي با عمق طبق برنامه
۸۱
ي
فهرست شكل ها
شماره
عنوان
صفحه
۳-۱۶
۱۲- پايداري روسازي انعطاف پذير بر حسب معادله ۲
۸۴
۳-۱۷
اندازه گيري آزمايشگاهي مولفه هاي فشار سطح تماس
فشار برشي طولي – c ، فشار برشي عرضي – b ، فشار عمودي – a
۸۷
۳-۱۸
توزيع نيرويهاي برشي طولي در زير چرخ
در حال حركت – b ، حالت ايستاده – a
۸۸
۳-۱۹
اندازه گيري آزمايشگاهي توزيع فشار برشي طولي
۸۸
۳-۲۰
مسير عبور برشي عرضي براي يك چرخ در حال حركت
۸۹
۳-۲۱
توزيع فشار برشي عرضي براي چرخهاي مختلف
۹۰
۳-۲۲
اثر توزيع فشار باد چرخ بر روي تغيير شكل كششي افقي در رويه هاي با ضخامتهاي مختلف
۹۲
۳-۲۳
مقايسه تغيير شكل هاي بدست آمده از فشار تماس يكنواخت با تغيير شكلهاي بدست آمده از فشار
تماس غير يكنواخت
۹۲
۳-۲۴
نيروهاي وارده به يك وسيله نقليه در شيب
<spa

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج