گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان
این فایل در ۲۲۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  شهرسازی هیدرولوژی اقلیم منطقه سبزوار را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۲۱صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب می باشد
از این پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فهرست 
عنوان صفحه
پيشگفتار ۱
فصل اول: نكاتي چند راجع به تحقيق 
۱-۱- انگيزه و انتخاب موضوع ۵
۲-۱- طرح مسئله ۶
۳-۱- فرضيه ها ۷
۴-۱- مطالب مورد مطالعه ۸
۵-۱- روش تحقيق ۹
فصل دوم: تشريح خصوصيات منطقة مورد مطالعه
۱-۲- موقعيت و وسعت ۱۴
۲-۲- آب و هوا ۱۷
۳-۲- هيدرولوژي ۱۹
۴-۲- زمين‌شناسي ۲۲
۵-۲- منابع اراضي و خاك ۲۴
۱-۵-۲- تيپ كوهستان ها ۲۸
۲-۵-۲- تيپ‌تپه‌ها ۲۸
۳-۵-۲- تيپ فلاتها و تراسهاي فوقاني ۲۸
۴-۵-۲- تيپ دشتهاي دامنه ۲۹
۵-۵-۲- تيپ دشتهاي روخانه‌اي ۲۹
۶-۵-۲- تيپ دشتهاي سيلابي ۳۰
۸-۵-۲- تيپ واريزه‌هاي بادبرني سنگريزه‌دار ۳۰
۹-۵-۲- تيپ آبروفتهاي بادبزني شكل سنگريزه‌دار ۳۱
۱۰-۵-۲- تيپ اراضي متفرقه ۳۱
۶-۲- كشاورزي ۳۳
۷-۲- تيپ گياهي ۳۴
فصل سوم: موقعيت و زمين شناسي سبزوار و دشتهاي آن
۱-۳- موقعيت سبزوار ۴۱
۱-۱-۳- موقع رياضي ۴۱
۲-۱-۳- موقع نسبي ۴۱
۲-۳- موقعيت دشت جوين ۴۲
۱-۲-۳- موقع رياضي ۴۲
۲-۲-۳- موقع نسبي ۴۲
۳-۲-۳- ائوسن ۴۳
۴-۲-۳- اتوليكوسن ۴۴
۵-۲- ميوسن ۴۴
فصل چهارم: آب و هوا
۱-۴- توده‌هاي هوا مؤثر در منطقه: ۴۷
۱-۱-۴- توده هواي مديترانه ۴۷
۲-۱-۴- توده‌ هواي پر فشار سيبري ۴۷
۳-۱-۴- توده‌هاي شمالي و غربي ۴۸
۴-۱-۴- توده هاي خزري ۴۸
۲-۴- تيپ اقليم مو رد مطالعه ۴۹
۱-۲-۴- روش دمارتن ۴۹
۳-۴- عناصر اقليمي‌ ۵۲
۱-۳-۴- شمار روزهاي يخبندان ۵۳
۲-۳-۴- تعداد ساعات آفتابي ۵۳
۳-۳-۴- رطوبت نسبي ۵۴
۴-۳-۴- باد ۵۵
۵-۳-۴- بارندگي ۵۵
فصل پنجم: ژومرفولوژي‌ شهرستان 
۱-۵- تأثير فرايندهاي دروني و بيروني در مرفولوژي منطقه ۶۶
۱-۱-۵- فرايندهاي دروزني (تكتونيك و ساخمان زمين) ۶۶
۲-۱-۵- فرايندهاي بيروني ۶۷
۲-۵- واحدهاي ژئومرفولوژي منطقه ۶۸
۱-۲-۵- واحد كوهستان ۶۸
۱-۱-۲-۵- قلل فرسايش يافته ۷۱
۲-۱-۲-۵- واحد تپه ماهوري ۷۱
۲-۲-۵- واحدهاي مخروطه افكنه‌اي ۷۲
۳-۲-۵- واحد دشت ۷۲
فصل ششم: هيدرولوژي آبهاي سطحي شهرستان 
مقدمه: ۷۴
۱-۶- حوضة آبريز  دشت سبزوار ۸۱
۱-۱- ۶- كال انجمنه ۸۱
۲-۱-۶- كال ششتمد ۸۲
۳-۱-۶- رودخانه كيذور ۸۳
۴-۱-۶- رودخانه رودآب سبزوار ۸۴
۵-۱-۶- رودخانه سليمانيه ۸۵
۶-۱-۶- رودخانه شمس آباد ۸۷
۷-۱-۶- رودخانه گزوا ۸۶
۸-۱-۶- رودخانه بالش آباد ۸۷
۹-۱-۶- رودخانه دلبر ۸۸
۱۰-۱-۶ رودخانه ريوند ۸۹
۱۱-۱-۶- رودخانه كراب ۹۰
۱۲-۱-۶- رودخانه بفره ۹۰
۱۳-۱-۶- روخانه مهر ۹۱
۱۴-۱-۶- رودخانه استر بدر ۹۲
۱۵-۱-۶- رودخانه كال شور سبزوار ۹۳
۱۶-۱-۶- رودخانه سنگرد ۹۴
۲-۶- حوضة آبريز دشت جوين و سلطان آباد ۹۵
مقدمه ۹۶
۱-۲-۶- رودخانه جوين (كالشور جوين) ۹۹
۲-۲-۶- رودخانه مشكان ۹۹
۳-۲-۶- رودخانه سرولايت (نشيب) ۱۰۱
۴-۲-۶- رودخانه كايستان ۱۰۳
۵-۲-۶- رودخانه ترسك ۱۰۷
۶-۲-۶- رودخانه ارگ ۱۰۸
فصل هفتم: هيدرولوژي آبهاي زيرزمين شهرستان 
مقدمه: ۱۱۰
۱-۷- دشت سبزوار ۱۱۲
۱-۱-۷- چاه‌ها (عميق و نيم عميق) ۱۱۵
۲-۱-۷- قنوات ۱۱۶
۳-۱-۷- چشمه‌ها ۱۱۸
۴-۱-۷- نتيجه ۱۱۹
۲-۷- دشت جوين ۱۲۱
۱-۲-۷- چاهها- (عميق – نيم عميق) ۱۲۲
فصل هشتم: چگونگي بهره‌برداري و كيفيت منابع آن شهرستان 
۱-۸- تأثير سازنده‌ها در منابع آب دشت جوين- داورزن- سبزوار ۱۲۴
۲-۸- خصوصيات لايه‌هاي آبدار در سه دشت ۱۲۵
۳-۸- مطالعات ژئوفيزيك و چاههاي اكتشافي ۱۲۷
۴-۸- ضرائب هيدروديناميكي ۱۲۸
۵-۸- بررسي نقشه‌هاي كم عمق و تراز آب زير زميني ۱۲۹
۶-۸- بهره‌برداري از منابع آب زير زميني ۱۳۳
۷-۸- حداكثر ظرفيت مجاز بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني در دشت سبزوار ۱۳۷
۸-۸- كيفيت آب در سطح شهرستان ۱۳۸
۱-۸-۸- طبقه بندي آب از نظر كشاورزي ۱۳۹
۲-۸-۸- طبقه‌بندي آبهاي منطقه‌اي از نظر شرب ۱۴۰
۱-۲-۸-۸- دشت جوين ۱۴۰
۱-۱-۲-۸-۸- آبهاي شرب حد فاصل ايستگاه سبزوار تا ايستگاه راه آهن بيهق ۱۴۰
۲-۱-۲-۸-۸- آبهاي شرب حد فاصل ايستگاه بيهق تا نقاب ۱۴۱
۳-۱-۲-۸-۸- آبهاي شرب حد فاصل ايستگاه نقاب تا سنخواست ۱۴۱
۴-۱-۲-۸-۸- دشت سبزوار ۱۴۲
۱-۲-۲-۸-۸- آبهاي نواحي جنوب سبزوار ۱۴۲
۲-۲-۲-۸-۸- آبهاي نواحي شمالي غرب سبزوار ۱۴۲
۳-۲-۲-۸-۸- آبهاي سبزوار و شرق سبزوار ۱۴۳
۳-۲-۸-۸- دشت داورزن ۱۴۳
۹-۸- علل شوري آب شهرستان سبزوار ۱۴۴
۱۰-۸- مسئلة تهاجم آبهاي شور زيرزميني به سفره آب شيرين ۱۴۵
۱۱-۸ تغييرات سطح آب در شهرستان سبزوار ۱۴۶
۱۲-۸- نتيجه‌گيري ۱۵۰
فصل نهم: ارزيابي منابع و مسائل آب شهرستان 
۱-۹- ارزيابي منابع آب زيرزميني دشت سبزوار ۱۵۱
۱-۱-۹- جريان آب زيرزميني ورودي از سفره ۱۵۵
۲-۱-۹- جريان آب زيرزميني خروجي از سفره ۱۵۵
۳-۱-۹- برداشت از سفرة‌ آب زيرزميني ۱۵۶
۴-۱-۹- تبخير از سطح سفره ۱۵۶
۵-۱-۹- تغذية‌ سفره ناشي از سيلابهاي ورودي ۱۵۶
۶-۱-۹- تغذيه از آب برگشتي كشاورزي ۱۵۶
۷-۱-۹- زهكشي از سفره آب زيرزميني ۱۵۷
۲-۹- ارزيابي منابع آب زيرزميني دشت جوين ۱۵۹
۱-۲-۹- نفوذ در ارتفاعات ۱۶۷
۲-۲-۹- نفوذ در دشت توسط باران ۱۶۸
۳-۲-۹- نفوذ جريانهاي سطحي و سيلابي ۱۶۸
۴-۲-۹- نفوذ آب آبياري ۱۶۸
۵-۲-۹- نفوذ فاضلاب ۱۶۹
۶-۲-۹- تخلية‌از منابع آب زيرزميني ۱۶۹
۳-۹- ارزيابي منابع آب زيرزميني دشت داورزن ۱۶۹
۱-۳-۹- نفوذ آب در ارتفاعات ۱۶۹
۲-۳-۹- نفوذ باران در دشت ۱۷۰
۳-۳-۹- نفوذ جريانهاي سطحي ۱۷۰
۴-۳-۹- مقداري آب نفوذي از طريق آبياري ۱۷۰
۵-۳-۹- نفوذ فاضلاب ۱۷۰
۶-۳-۹- وضعيت جريان خروجي دشت ۱۷۲
۷-۳-۹- نتيجه و پيشنهاد ۱۷۰
فصل دهم: طرحهاي عمراني (طرحهاي تغذيه مصنوعي و سدها)
۱-۱۰- كاربرد تغذية مصنوعي ۱۷۲
۲-۱۰- روشهاي تغذية مصنوعي براي منطقه ۱۷۲
۱-۲-۱۰- روش مستقيم يا تزريق ۴ ۱۷۲
۲-۲-۱۰- روش غيرمستقيم يا نفوذ و اداري ۱۷۳
۳-۲-۱۰- پخش سيلاب ۱۷۳
۲-۳-۲-۱۰- روش تغذيه حوضچه‌اي ۱۷۳
۳-۳-۲-۱۰- بهسازي و اصلاح بستر رودخانه‌اي ۱۷۳
۴-۳-۲-۱۰- گودالهاي طبيعي و مصنوعي ۱۷۴
۵-۳-۲-۱۰- سدهاي تغذيه: ۱۷۴
۶-۳-۲-۱۰- خاكريزهاي هلالي ۱۷۴
۷-۳-۲-۱۰- ايجاد بانكت (چاله‌هاي كوچك) ۱۷۴
۳-۱۰- ويژگيهاي تغذيه مصنوعي در مناطق خشك و نيمه خشك ۱۷۴
۴-۱۰- خصوصيات طرحهاي پيشنهادي تغذية مصنوعي ۱۷۶
۵-۱۰- طرحهاي تغذية مصنوعي ۱۷۷
۱-۵-۱۰- محل تغذيه ۱۷۹
۲-۵-۱۰- روش تغذيه ۱۷۹
۶-۱۰- طرح تغذيه مسيل خسروجرد ۱۸۰
۷-۱۰- طرحهاي عمراني كوچك تغذيه در شمال دشت ۱۸۱
۸-۱۰- طرح عمراني مسيل رودخانة‌ سنگرد ۱۸۳
۹-۱۰- طرح تغذيه رودخانة‌ جوين ۱۸۳
۱-۹-۱۰- ظرفيت طرح ۱۸۵
۲-۹-۱۰- روش تغذيه ۱۸۵
۳-۹-۱۰- محل تغذيه ۱۸۵
فصل يازدهم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات ۱۸۷
۱-۱۱- نتيجه‌گيري مطالعات ۱۹۰
۱-۱-۱۱- دشت سبزوار ۱۹۰
۲-۱-۱۱- دشت جوين ۱۹۰
۲-۱۱- پيشنهادات ۱۹۲
۱-۲-۱۱- دشت سبزوار ۱۹۲
۲-۲-۱۱- دشت جوين ۱۹۲
۳-۲-۱۱- دشت داورزن ۱۹۲
فصل دوازدهم: پيوستها
۱-۱۲- منابع مورد استفاده ۱۹۵
۲-۱۲- جداول و نمودارها ۲۰۰
۳-۱۲- نقشه ۱۹۹


توضیحات متن:

بعد از اينكه انتخاب موضوع مشخص شد، بر آن شدم كه چگونه و به چه شيوه‌اي مسئله را مطرح نمايم. مطرح كردن مسئله آب، به تنهائي مرا راضي نمي‌كرد و واقعيت امر هم همين است. تا اينكه به سراغ يكسري مطالب كه پيش زمينه و پيش نياز آب بوده رفتم، مواردي كه كميت و كيفيت آب بدانها بستگي دارد، بدون وجود آن عوامل، مواردي چون، تشكيل، ايست، حركت، تخريب و ريزشي انجام نمي‌گيرد. لذا در طرح مسئله نكاتي چند در مورد موقعيت جغرافيايي و زمين‌شناسي دشتهاي سبزوار آب و هوا و ژئومرفولوژي (اشكال مختلف سطح زمين و فرآيندهاي تغيير دهندة‌ آن ) نكاتي كه لازم بود به رشتة‌ تحرير درآمد. بعد به اصل موضوع يعني آبهاي سطحي و زير زميني شهرستان پرداخته شد، اكثر رودخانه‌هاي دائمي‌و فصلي شهرستان مورد توجه خاص قرار گرفت، و به منشأ آبگيري و آبدهي و حوضه آبريز آنها اشاره شد. حوضه هاي اين شهرستان از نظر موقعيت و چگونگي بهره‌برداري بصورت جداگانه بررسي دقيق انجام گرفت. طرحهاي تغذيه مصنوعي و سدهاي ساخته شده و مكانهائي كه بايد سد ساخته شود و مراكز جاذب جمعيت مورد شناسائي، و پيشنهادات لازم ارائه شده. 
۳-۱- فرضيه‌ها: 
شهرستان سبزوار ، با بارش اندك و تبخير زياد، مسئله تأمين آب و نگهداري و حفاظت از آن خيلي مهم است، لذا نكاتي طرح و پيشنهاد مي‌گردد. ۱- طرح آبخوانداري در سطح دشتهاي – سبزوا، جوين و داورزن ۲- طرحهاي تغذيه مصنوعي توسط رودخانه‌هاي فصلي و موقتي، اگر در سطح شهرستان سبزوار انجام پذيرد كمك بسيار فراواني به سفره‌هاي آب زيرزميني خواهد شد. شهرستان سبزوار بويژه دشت جوين فاقد امكانات تفريحي و ورزشي است با ساختن سد بر روي رودخانه هاي جنوبي دشت جوين. به مواد مثبت زير خواهيم رسيد. ۱- تغذيه و تقويت سفره‌هاي زيرزميني دشت جوين ۲- جلوگيري از به هدر رفتن آبهاي اضافي در فصلهاي باراني كه به آب نياز كمتري مي‌باشد. ۳- ذخيره آب و استفاده براي كشاورزي در فصول كم آب بويژه تابستان ۴- خود سد بعنوان يك مركز تفريحي و ورزشي مي‌توان مورد استفاده قرار گيرد. ۵- مخزن سد هميشه داراي آب است و لذا مي‌توان به پرورش و تكثير آبزيان بويژه ماهي پرداخت، كه يكي از مقرون به صرفه‌ترين تأمين پروتئين ميباشد. در پايان به نظر نگارنده منطقه جوين بر اثر آفت زياد آبهاي زيرزميني (به دليل  استفاده بي‌رويه از منابع آب زيرزميني به جهت بالا بردن آبدهي غيرمجاز چاههاي عميق) تمديد ممنوعيت حفر چاههاي عميق الزامي‌است. 
۴-۱- مطالب مورد مطالعه: 
مطالبي كه در اين مدت مورد مطالعه قرار گرفت، اكثراً رابطه تنگاتنگ با مسائل آب شهرستان سبزوار وارد، و در بحثهاي ژئومرفولوژي و زمين شناسي منطقه و تأثير آب و هوا بر روي اين عوامل، موضوع آب هيچگاه فراموش نشد. چون خود اين مسائل تأثير مستقيم بر منابع آب سطحي و زر زميني خواهند داشت. بدون مطالعه ژئومرفولوژي و زمين شناسي يك منطقه نمي‌توان به لايه‌هاي آبدار و نفوذ پذير و غير قابل نفوذ پي برد، و نتايجي بدست آورد. حوضه‌هاي آبريز دشت سبزوار- جوين، داروزن از نظر آبهاي زيرزميني كاملاً مورد مطالعه قرار گرفت، مطالعه در زمينه سرچشمه رودها آبدهي و آبريز آنها، تعداد چاههاي عميق و علت افزايش آنها ، تعداد قناتها و چشمه‌ها و علت كاهش آنها و دليل افت آب در سطح شهرستان مورد عنايت خاص قرار گرفت، و از سوئي مطالعه، كيفت آب (آب شرب، كشاورزي، صنعتي ) در دشتها فوق بررسي گرديد. حداكثر ظرفيت مجاز بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني در سطح شهرستان سبزوار، علل شوري آب مسئله تهاجم آبهاي شور زيرزميني به سفره آب شيرين و ارزيابي منابع آب در سطح سه دشت مذكور مورد مداقه قرار گرفت، طرحهاي عمراني، تغذيه مصنوعي، و ساختن سدها از جمله موارد ديگري است كه مورد توجه نگارنده بود. در نهايت نتايج قابل قبول از آنها اخذ در پايان هر فصل قيد گرديد. 
 

خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج