گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 8,000 تومان

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای سعید صدیقی زاده  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر محمد رضا پیرستانی  در تاریخ ۲۲ / ۱۰ / ۸۷ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در شش فصل ( اول : كليات ، دوم : مطالعات نظري ، سوم : مبانی طرح و سوابق مطالعاتی ، چهارم : الگوریتم حل مسئله (متدلوژي) ، پنجم :  تجزیه و تحلیل نتایج ، ششم :  نتیجه گیری و پیشنهادات ) تنظیم شده است.

در این تحقیق جهت سازماندهی یک چار چوب ریاضی مناسب جهت بهینه سازي هزینه هاي مربوط به سیستم
انحرافی شامل تونل و کافردم به عنوان یکی از روشه اي معمول در ساخت سدها یک سري فرضیات پایه و محدودیت
در نظر می گیریم. این فرضیات پایه شامل فرضه اي هندسی ، فرضه اي هیدرولیکی ، فرضه اي هیدرولوژیکی
وفرضیات هز ینه اي می باشند و محدودیت ها از قبیل حداقل وحداکثر سرعت آب در تونل می باشد. سپس با کمک
هزینه مربوط به حفار ي تونل ،پوشش تونل وسیستم تسلیح تونل (آرماتور گذار ي وشاتکر یت) و خاکر یزي کافردم
تابع هز ینه که همان تابع هدف است برحسب قطر تونل و ارتفاع کافردم مدل می گردد. سپس با بکارگیري الگوریتم

 Particle Swarm Optimization) PSO )به مینیمم سازي این تابع در محدوده هاي مشخص شده می پردازیم.


خرید و دانلود

با قیمت 8,000 تومان
  • انتشار : ۰۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج