گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران  گسترش مدلي جهت ارزيابي فني و اقتصادي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند شهري را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۲۱۹صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش نیست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت بسیار مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – حمل و نقل
 گسترش مدلي جهت ارزيابي فني و اقتصادي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند شهري
Developing a model for technical and economic evaluation of urban Intelligent Transportation Systems

چكيده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : كليات ۳
۱-۱ هدف ۴
۲-۱ پيشينه تحقيق ۵
۳-۱ روش كار و تحقيق ۷
۴-۱ متدولوژي پايان نامه ۸
فصل دوم : سيستم هاي حمل و نقل هوشمند ۱۵
۱۶ (ITS) 1-2 سيستم هاي حمل و نقل هوشمند
۱۷ (ITS) 2-2 تاريخچه
۳-۲ مفهوم خدمات كاربران ۲۲
۴-۲ مفهوم زمينههاي فعاليت ۴۱
۵-۲ ارتباط بين خدمات كاربران و زمينه هاي فعاليت ۵۵
در محيط هاي شهري ۵۹ ITS 6-2 كاربردهاي
فصل سوم: مروري بر ادبيات موضوع ۷۰
۱-۳ تعريف ارزيابي ۷۱
۲-۳ ساختار ارزيابي ۷۴
۳-۳ روش هاي ارزيابي اثرات اقتصادي پروژهها ۷۵
۴-۳ روش هاي ارزيابي اثرات جانبي پروژهها ۸۴
۵-۳ خلاصه و مقايسه چارچوبهاي ارزيابي موجود در كشورهاي جهان ۹۰
۶-۳ رويكرد ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل هوشمند ۹۵
۷-۳ معرفي نر مافزارهاي موجود در زمينه ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل ۱۰۸
۸-۳ رابطه بين خدمات كاربر و منافع سيستمهاي حمل و نقل هوشمند ۱۲۰
۹-۳ بررسي اثرات و منافع سيستم هاي حمل و نقل هوشمند ۱۳۳
فصل چهارم: مدل پيشنهادي ارزيابي فني و اقتصادي سيستم هاي ۱۵۵
۱-۴ معيارهاي ارزيابي منافع سيستمهاي حمل و نقل هوشمند ۱۵۶
۲-۴ هزينه هاي سيستمهاي حمل و نقل هوشمند ۱۶۶
۳-۴ روش مقايسه هزينهها و منافع سيستمهاي حمل و نقل هوشمند ۱۶۹
۴-۴ : متدولوژي گسترش مدل ارزيابي فني و اقتصادي سيستم هاي حمل و نقل ۱۷۰
۵-۴ : ارزيابي مدل پيشنهادي از طريق آناليز نظر كارشناسان ۱۷۳
فصل پنجم: مطالعه موردي ۱۷۸
۱-۵ بررسي سيستمهاي حمل و نقل هوشمند در بزرگراههاي تهران ۱۷۹
۲-۵ : بزرگراه همت ۱۸۳
فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات ۱۹۳
۱-۶ نتيجه گيري ۱۹۴
۲-۶ پيشنهادات ۱۹۶
منتشر شده توسط بخش حمل و نقل ۱۹۸ –ITS پيوست ۱: هزينه واحد
منابع و مواخذ ۲۱۷
فهرست منابع فارسي ۲۱۸
فهرست منابع لاتين ۲۱۹
سايت هاي اطلاع رساني ۲۲۰
چكيده انگليسي ۲۲۱

چکیده:

از دهه ۱۹۸۰ ، مهندسين حمل و نقل سعي برآن داشت هاند تا از سيست مهاي حمل و نقل هوشمند به عنوان راهكاري مناسب در جهت از ميان برداشتن معضلات اساسي مديريت ترافيك بهره جويند و مشكلات آنرا به حداقل برسانند. در صورتي كه اجرا و به كارگيري اين سيست مها داراي توجيه اقتصادي نيز باشند، استفاده از اين سيستم ها گسترش بيشتري مي يابد. از اين رو همواره اين سئوال مطرح است كه ميزان مزاياي به كار گيري اين سيستم ها چقدر است؟ آيا منافع استفاده از اين سيستم ها به اندازه اي است كه استفاده از اين سيستم ها داراي توجيه اقتصادي نيز باشد؟ در نتيجه جهت ارزيابي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند نياز به مدلي جامع مي باشد تا بتوان اين سيستم ها را به درستي ارزيابي نمود. اين پايان نامه به ارائه مدلي به منظور مقايسه و كمي كردن منافع و هزينه ها پرداخته است. در اين مدل منافع اين سيستم ها با توجه به هدف بكارگيري و اجراي آنها كمي ميگردد و سپس با استفاده از آناليز منافع-هزينه ها با هزينه بكارگيري اين سيستم ها مقايسه مي گردد.

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج