گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 100 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
این فایل در ۱۰۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق   مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود  را دراختیار شما قرار داد ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۰۰ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیزدرمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
فصل اول: کيفيت سرويس و فنآوری هاي شبكه ۱
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- كيفيت سرويس در اينترنت ۱
۱-۲-۱- پروتكل رزور منابع در اينترنت ۳
۱-۲-۲- سرويس هاي متمایز ۴
۱-۲-۳- مهندسي ترافيك ۶
۱-۲-۴- سوئيچنگ برحسب چندين پروتكل ۹
۱-۳- مجتمع سازي IP و ATM 9
۱-۳-۱- مسيريابي در IP 12
۱-۳-۲- سوئيچينگ ۱۳
۱-۳-۳- تركيب مسيريابي و سوئيچينگ ۱۴
۱-۳-۴- MPLS 20
فصل دوم: فنآوریMPLS 23
۲-۱- مقدمه ۲۳
۲-۲- اساس كار MPLS 24
۲-۲-۱- پشته برچسب ۲۶
۲-۲-۲- جابجايي برچسب ۲۷
۲-۲-۳- مسير سوئيچ برچسب (LSR) 27
۲-۲-۴- كنترل LSP 29
۲-۲-۵- مجتمع سازي ترافيك ۳۰
۲-۲-۶- انتخاب مسير ۳۰
۲-۲-۷- زمان زندگي (TTL) 31
۲-۲-۸- استفاده از سوئيچ هاي ATM به عنوان LSR 32
۲-۲-۹- ادغام برچسب ۳۲
۲-۲-۱۰- تونل ۳۳

۲-۳- پروتكل هاي توزيع برچسب در MPLS 34
فصل سوم: ساختار سوئيچ هاي شبكه ۳۵
۳-۱- مقدمه ۳۵
۳-۲- ساختار كلي سوئيچ هاي شبكه ۳۵
۳-۳- كارت خط ۴۰
۳-۴- فابريك سوئيچ ۴۲
۳-۴-۱- فابريك سوئيچ با واسطه مشترك ۴۳
۳-۴-۲ فابريك سوئيچ با حافظه مشترك ۴۴
۳-۴-۳- فابريك سوئيچ متقاطع ۴۵
فصل چهارم: مدلسازي و شبيه‌سازي يك سوئيچ MPLS 50
۴-۱- مقدمه ۵۰
۴-۲- روشهاي طراحي سيستمهاي تك منظوره ۵۰
۴-۳- مراحل طراحي سيستمهاي تك منظوره ۵۲
۴-۳-۱- مشخصه سيستم ۵۳
۴-۳-۲- تاييد صحت ۵۳
۴-۳-۳- سنتز ۵۴
۴-۴ – زبانهاي شبيه سازي ۵۴
۴-۵- زبان شبيه سازي SMPL 56
۴-۵-۱- آماده سازي اوليه مدل ۵۸
۴-۵-۲ تعريف و كنترل وسيله ۵۸
۴-۵-۳ – زمانبندي و ايجاد رخدادها ۶۰
۴-۶- مدلهاي ترافيكي ۶۱
۴-۶-۱- ترافيك برنولي يكنواخت ۶۲
۴-۶-۲- ترافيك زنجيره اي ۶۲
۴-۶-۳- ترافيك آماري ۶۳
۴-۷- مدلسازی كارت خط در ورودي ۶۴
عنوان                                                                                                        صفحه
۴-۸- مدلسازی فابريك سوئيچ ۶۶
۴-۸-۱- الگوريتم iSLIP 66
۴-۸-۲- الگوريتم iSLIP اولويت دار ۷۱
۴-۸-۳- الگوريتم iSLIP  اولويت دار بهينه ۷۶
۴-۹- مدلسازی كارت خط در خروجي ۷۹
۴-۹-۱ – الگوريتم WRR 80
۴-۹-۲- الگوريتم DWRR 81
۴-۱۰- شبيه سازي كل سوئيچ ۸۲
۴-۱۱- كنترل جريان ۹۰
فصل پنجم: نتيجه گيری و پيشنهادات ۹۳
۵-۱- مقدمه ۹۳
۵-۲- نتيجه گيری ۹۳
۵-۳- پيشنهادات ۹۴
مراجع     …………………………………………………………………….95

چکیده:

امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می باشد، منجر به ارائه فنآوری ها، پروتکل ها و روشهای مختلف مهندسی ترافیک شده است. در این پایان نامه بعد از بررسی آنها به معرفی MPLS که به عنوان یک فنآوری نوین توسط گروه IETF ارائه شده است، خواهیم پرداخت. سپس به بررسی انواع ساختار سوئیچ های شبکه خواهیم پرداخت و قسمتهای مختلف تشکیل دهنده یک سوئیچ  MPLS را تغیین خواهیم کرد. سرانجام با نگاهی به روشهای طراحی و شبیه سازی و نرم افزارهای موجود آن، با انتخاب زبان شبیه سازی SMPL، به شبیه سازی قسمتهای مختلف سوئیچ و بررسی نتایج حاصل می پردازیم. همچنین یک الگوریتم زمانبندی جدید برای فابریک سوئیچ های متقاطع با عنوان iSLIP اولویت دار بهینه معرفی شده است که نسبت به انواع قبلی دارای کارآیی بسیار بهتری می باشد.
خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج