گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود پروژه با عنوان بارگذاری ساختمان مسکونی (اسکلت فلزی) که شامل ۲۴ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل Word

فهرست کلی

عنوان پروژه:

 بارگذاری ساختمان مسکونی (اسکلت فلزی)

رشته عمران 

۶-۲- بارهاي مرده
۶-۲-۱- تعريف
۶-۲-۲- وزن اجزاي ساختمان و مصالح مصرفي
سقف طاق ضربي:
سقف تيرچه و بلوك:
سقف كامپوزيت:
ديوار جانپناه:
ديوار داخلي (پارتيشن):
مترمربع بار مرده سقف جمع زده مي‌شود.
ديوار پيراموني (بدون نما):
ديوار پيراموني (با نما):
۶-۲-۳- وزن تأسيسات و تجهيزات ثابت
۶-۳- بارهاي زنده
۶-۳-۱- تعريف
۶-۳-۲- بار زنده كف ها
۱- كاربري هاي مشترك در انواع ساختمان ها 

۲- ساختمانهاي مسكوني 

۶-۳-۳- نامناسب ترين وضع بارگذاري
۶-۳-۸- كاهش بارهاي زنده
۶-۳-۸-۲- در طراحي تيرهايي كه سطح بارگير آنها بيشتر از ۱۸ مترمربع 
6-3-8-3- در طراحي ستونها، پايه ها، ديوارها و شالوده ها 
6-4- بار برف:
۶-۴-۱- تعريف
۶-۴-۲- بار برف مبنا
۶-۴-۳- بار برف بام ها
۶-۶- بارهاي ناشي از باد:
۶-۶-۲- سرعت مبناي باد
۶-۶-۳- فشار مبناي باد
۶-۶-۴- نيروي باد بر ساختمان ها و ساير سازه ها
۶-۶-۵- فشار يا مكش ناشي از باد
۶-۶-۶- ضريب اثر تغيير سرعت 
6-6-7- ضريب شكل براي سازه اصلي باربر جانبي ساختمان
در ساختمان هاي كوتاهتر از ۱۲ متر
در ساختمان هاي با ارتفاع بين ۱۲ و ۶۰ متر
محاسبه نيروي باد بر روي سطوح رو به باد

براي گره هاي طبقات اول تا سوم
براي گره هاي طبقات چهارم و پنجم
يك نمونه از بارگذاري ستون ها (ستون A1):
طبقه پنجم:
طبقه چهارم:
طبقه سوم:
طبقه دوم:
طبقه اول

 ویژه ی رشته های عمران، معماری ، راه و ساختمان و …….

*هدف ما راحتی شماست*


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج