گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

دانلود پروژه پایان نامه با عنوان بررسي سلامت رواني سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي شهرستان ابهر

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : ۱۲۹

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي در رشته روانشناسي عمومي

شرح محتوا

فهرست
عنوان صفحه 
چکيده ۱
فصل اول : کليات تحقيق ۲
مقدمه ۳ 
بيان مسأله ۵ 
سؤال مسئله ۶
اهميت و ضرورت تحقيق ۷ 
فرضيه هاي تحقيق ۸ 
تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم ۹ 
فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق ۱۱ 
تعريف ۱۲ 
مشکل تعريف ۱۲ 
تاريخچه ۱۹ 
مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران ۲۵ 
اهميت، دامنه، حدود و زيان بخشي بيماري هاي رواني در جامعه ۳۴
علل افزايش و شيوع بيماريهاي رواني ۴۰
با شور و شوق پير شدن ۴۸ 
خانواده ۵۱ 
دوستي ها ۵۳ 
روابط اجتماعي : تنهايي و انزوا ۵۴
محل زندگي ۵۵
خانه سالمندان ۵۶ 
سالمند کيست؟ ۶۰
قانون سالمندى ۶۲
واقعيات خانه سالمندى ۶۶
نگاهي به خانه سالمندان و گرايش افرادپير براي ورود به اين خانه ها ۷۰
چرا اين عزيز را به جمع هم سالان خود نبريم؟ ۷۲
مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتي به خانواده ۷۴
آيا سالمندان گرايشي به خانه سالمندان دارند؟! ۷۷
مشکلات اقتصادي عزت نفس سالمندان را خدشه دار مي کند ۸۱
افراد سالمند و مشکلاتشان درخانه سالمندان ۸۳
تحقيقات انجام شده ۹۰
فصل سوم : روش تحقيق ۹۲ 
جامعه آماري ۹۳ 
نمونه روش نمونه گيري ۹۳ 
ابزار اندازه گيري در تحقيق ۹۴ 
شيوه اجراي آزمون ۹۵ 
نمره گذاري ۹۶ 
روش تحقيق ۹۷ 
روش تجزيه و تحليل دادها ۹۸ 
فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل دادها ۹۹
تجزيه و تحليل داده ها ۱۰۰
آزمون فرضيه تحقيق ۱۰۲
نمودار مربوط به تجزيه و تحليل دادها ۱۰۷ 
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري ۱۱۰ 
بحث و نتيجه گيري ۱۱۱
محدوديت ها ۱۱۴
پيشنهادات ۱۱۵ 
منابع ۱۱۶ 
پيوست ۱۱۸ 

چکيده :

 درتحقيق حاضر سلامت رواني سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي شهرستان ابهر مقايسه شد . فرضيه هاي عنوان شده عبارت بودند از اينکه بين سلامت رواني سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي تفاوت وجود دارد و بين خرده آزمونهاي رواني مانند اختلال اضطرابي ، جسماني ، افسردگي ، اجتماعي سالمندان آسايشگاهي تفاوت وجود دارد که جامعه مورد عبارت بود از ، سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد و آزمون سلامت رواني گلد برگ بر روي آنها اجراء گرديد نتايج بدست آمده حاکي از آن بود که بين سالمندان آسايشگاهي و غير آسايشگاهي در زير مقياس هاي سلامت رواني و خود سلامت رواني تفاوت وجود دارد . به عبارت ديگر ، سالمندان غير آسايشگاهي از سلامت رواني کمتري نسبت به سالمندان آسايشگاهي برخوردار بودند .

واژه هاي کليدي : سالمندي ، آسايشگاه و سلامت رواني . 

فصل اول

کليات تحقيق 

مقدمه  

در طول قرن بيستم انسان بيش از تمام تاريخ دست خوش دگرگوني از نظر شيوه هاي زندگي ، روابط اجتماعي و مسائل بهداشتي روانپزشکي شده است . تلاش شتابزده براي صنعتي شدن و گسترش سريع شهرنشيني و زندگي ماشيني که لازمه آن مقبول شيوه هاي نوين زندگي است اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و مسائل بهداشتي تازه اي را به بار آورده است اوضاع اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي نابسامان جهان و بار مشکلات اجتماعي و محيطي و رواني واکنش هاي بيمارگونه بسياري در افراد و جوامع به وجود آورده است که خود سبب وخيم تر شدن اوضاع و نامساعد تر شدن محيط زيست شده است . پيري روز بروز مسئله جدي و بزرگي در کشورهاي در حال پيشرفت و پيشرفته مي شود و بخصوص افراد پير و طرز زندگي آنان اکثراً مسائل رواني، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي را پيش مي اورند و دوران پيري از نظر سلامت رواني بسيار حايز اهميت است و از نظر پيشگيري بايد به خاطر داشت که معمولي ترين بيماري هاي رواني در افراد پير عبارتند از پيسکوزهاي پيري ، اختلالات رواني ناشي از اختلالات عروقي ، کمبود اکسيژن و از بين رفتن فعاليت هاي عادي مغز که با کم شدن روابط اجتماعي از دست دادن مسئوليت و تربيت پسران و دختران بعلت ازدواج و جدا شدن آنها ، بازنشسته شدن و از دست دادن نزديکان و اطرافيان توأم مي گردد و حتي گاهي جدا سازي سالمندان از خانه و کاشانه و در کنار خانواده و بچه ها بودن مي تواند در روحيه آنها به قدري تأثير گذار باشد که نتوان کاري از پيش برد . از اوايل انقلاب صنعتي بطور روز افزوني خانواده ها ، از زير بار مسئوليت سالمندان شانه خالي مي کنند وسالمندان هم اکنون بين تازه واردين بسياري از بيمارستانهاي رواني کشورها پيشرفته حتي ۴۰ درصد از مجموع بستري شدگان را تشکيل مي دهند اگر چه در گروههاي سني بالا تعداد از زنان مسن خيلي بيشتر از مردان است و لي تعداد مردان بستري شده در اين بيمارستانها بيشتر از زنان مي باشد زيرا در اين سنين زنان انعطاف پذيري بيشتري از مردان اند و خود را بهتر اداره مي کنند . هم چنين از تعداد بستري شدگان تعداد بيشتري بيمار از طبقات پايين اجتماع که از نظر اقتصادي فقيرتر بوده و تحت بزرگي از سکنه شهرهاي بزرگ را تشکيل مي دهند وجود دارد به طوري که افراد مسن همگي از انزواي اجتماعي دلتنگند والدين مي نالند که فرزندانشان آنقدر کار مي کنند و يا به خود مشغولند که فرصت ديدار و يا حتي تلفن کردن به آنها را ندارند و گاهي اوقات وارد شدن به يک آسايشگاه مي شود محل دوم زندگي سالمندان که هر کدام از اين محيط ها  مي توانند تاثيري سو برروي سالمند داشته باشد . اين پديده ها شايد بيشتر مربوط به عوامل اجتماعي است تا عدم هماهنگي در ميزان وقوع بيماري در سنين بالا و اين نکته شايان توجه است .


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج