گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 90 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

دانلود پروژه پایان نامه ورد پروژه روسازي راه رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

فهرست مطالب :

 

       ــ‌   چكيده

      ــ   مقدمه

              – استحكام

              – حجم و رطوبت

              –  افت و تورم

      ــ   آزمايشات مكانيك خاك براي طراحي روسازي

          –   ضريب بابري كاليفرنيا CBR

              – ميزان مقاومت يا ايستادگي ( تاب مصالح )

              – مدول ارتجاعي ( MR )

              – ضريب عكس العمل بستر ( K )

     ــ   طراحي بستر

               (G) خاكهاي بسترخوب

M)          ) خاكهاي متوسط بستر

(P)              خاك هاي بستر سست

      ــ   تنش هاي عمومي در بستر راه

        –   ترك هاي خستگي

             –   گودال و چاله ها

             –   سستي ها

             –  جاي چرخ گذاشتن

      ــ   روش هايي براي بهبود عملكرد بستر

      ­­ــ     نتيجه گيري

مقدمه

زير سازي مانند خاك آماده شده و متراكم شده ، روسازي را حمايت مي كند . انجمن آمريكايي روسازي با بتن ۲۰۰۳  )  لايه هاي روسازي درشكل ۱ نشان داده شده است . يك شكل منطقي زير سازي مانند …..  تغييرات نه چندان زياد در حمايت ها و براي روسازي با بتن مطلوب است . زير سازي با امكانات مناسب در نگهداري روسازي شكل داشته و يك سكوي محكم براي امكانات اجرايي بوجود مي آورد .

 

رويه شني ، روسازي

اساس و زير اساس

بستر

شكل ۱ انواع لايه هاي روسازي

يك تصويراز نقص و شكاف  زير سازي در شكل ۲ نشان داده شده است .

شكل ۲  عيب ونقص و شكاف در زير سازي ( بعد از راهنماي روسازي wspot  سال ۲۰۰۳) .

مواد تحليل دهنده زير سازي به طور نمونه توسط سفتي يا استحكام و مقاومت شرح داده مي شوند . در كل فشار زيادي براي از شكل طبيعي خارج كردن يك زير سازي وجود دارد با فشارهاي بيشتري مي تواند قبل از نزديكي يك مقدار از شكل بحراني غير طبيعي تحمل كند .     اگر چه عامل هاي ديگري وجود دارند كه ارزيابي مواد زير سازي را شامل مي شود ( مثل افت و تورم در موارد خاص خاك هاي رس و خاك ) ، سفتي و استحكام ( صنعت آسفالت هاوايي سال ۲۰۰۳ )  اجراي زير سازي  عموماً بستگي به آن سه لايه اساسي دارد ( راهنماي روسازي wspot سال ۲۰۰۳)

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج