گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 223 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,000 تومان

دانلود کمک پایان نامه با موضوع بتن بازیافتی که شامل ۶۰ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

فهرست محتوا و مقدمه 

بتن بازیافتی

مقدمه

امروزه استفاده از بتن هاي بازيافتي به يكي از مهم ترين مسائل تبديل شده است و اقتصاد توجه زيادي به استفاده از بتن با دانه بندي بازيافتي (RAC) دارد.

تخمين زده شده است كه نزديك به ۱۵۰ ميليون تن قلوه سنگ براي شن و ماسه بتن ساليانه در ايالات متحده توليد مي شود و به مصرف مي رسد. حال اگر اين حجم بالاي مصالح سنگي مي توانست از مصالح گذشته بازيافت شود ديگر معادن شن و ماسه به سرعت رو به كاهش نمي رفت. بنابراين استفاده از بتن سازه هاي فرسوده جهت ساختن بتن با دانه بندي بازيافتي شايد نتوان كه به طور كامل در نگه داشتن ذخاير و منابع طبيعي كمك كند ولي مي تواند از هدررفتن يك حجم بزرگي از اين منابع خدادادي كمك كند. همچنين استفاده از بتنهاي RAC به تخريب نشدن محيط زيست نيز كمك بزرگي خواهد كرد.

استفاده از بتن هاي بازيافتي از سازه هاي قديمي در دهه هاي گذشته منافعي را براي انسانها به دنبال داشته است. براي مثال در سال ۱۹۸۰بخش حمل و نقل مينسولتا (Minnesolta) 16 مايل از يك مسير مسطح را با بتن بازيافتي پوشاند و بعد از آن تخمين زده شد كه تقريباً در اين پروژه حدود ۶۰۰ هزار دلار صرفه جويي شده است.

بخش اول:

مقاومت بتن بازيافتي در برابر سيكلهاي ذوب شدن و يخ زدن

اين مقاله به بررسي مقاومت بتن با دانه هاي بازيافتي (Recycled Aggregate Concrete) در برابر سيكلهاي يخ زدن و ذوب شدن مي پردازد و آن را با بتنهاي طبيعي (معمولي) (Natural Aggregate Concrete) مقايسه مي‌كند. اين بررسي ها و نتايج حاصل يك سري آزمايشات علمي است كه در آزمايشگاه صورت گرفته است.

سه حالت مختلف براي مقايسه بتنهاي RAC و NAC درنظر گرفته مي شود:

حالت يكم (Case I): استفاده از يك نسبت آب به سيمان متوسط  با مقدار ۰٫۴۷ را مورد رسيدگي قرار مي دهد (base Mixture) كه براي RAC و NAC استفاده مي شود.

حالت دوم (Case II): در اين حالت با كم كردن نسبت آب به سيمان  از ۰٫۴۷ به ۰٫۲۹ حالتي را پديد مي آورد كه متفاوت از حالت اول خواهد بود كه به آن بتن با عملكرد بالا گويند. (Concrete High-Performance)

حالت سوم (Case III): با اضافه كردن %۵ مواد هوازا به بتن اصلي (base Mixture) اين حالت را پديد مي آوريم.

عملكرد بتن RAC (بتن بازيافتي) در حالتهاي I و II به دليل استفاده از دانه هاي بازيافتي خوب نخواهد بود. اين نتيجه با بتن NAC مقايسه مي شود كه به دوام كامل رسيده است و نهايتاً نتيجه گرفته مي شود كه اگر در بتن RAC از مواد هوازا استفاده شود دوام بتن RAC به اندازه بتن NAC خواهد شد.

مقدمه :

امروزه استفاده از بتن هاي بازيافتي به يكي از مهمترين مسائل تبديل شده است و اقتصاد توجه زيادي به استفاده از بتن بازيافتي (RAC) دارد.

تخمين زده شده است كه نزديك ۱۵۰ ميليون تن قلوه سنگ براي تهيه     سنگدانه هاي بتن ساليانه در ايالات متحده آمريكا توليد مي شود و به مصرف مي رسد. حال اگر اين حجم بالاي مصالح سنگي مي توانست از مصالح گذشته و قديمي بازيافت شود ديگر معادن شن و ماسه رو به كاهش و نابودي       نمي رفت.

بنابراين استفاده از بتن سازه هاي فرسوده و راهها كه عمر مفيد خود را    كرده اند جهت ساختن بتن با دانه هاي بازيافتي شايد نتواند كه به طور كامل در نگه داشتن ذخاير و منابع طبيعي كمك كند ولي مي تواند كه از هدر رفتن يك حجم بزرگي از اين منابع خدادادي كمك كند. همچنين استفاده از بتنهاي RAC به تخريب نشدن محيط زيست نيز كمك بزرگي خواهد كرد.

استفاده از بتن هاي بازيافتي با تخريب بتن هاي فرسوده در دهه هاي گذشته منافعي را براي انسانها به دنبال داشته است. به عنوان مثال در سال ۱۹۸۰ بخش حمل و نقل مينسوتا (Minnesota) توانست ۱۹ مايل از يك مسير مسطح را با بتن بازيافتي بپوشاند و تقريباً ۶۰۰ هزار دلار صرفه جويي اقتصادي داشته باشد.

اهميت تحقيق:

اهداف:

برنامه تجربي:

مصالح (Materials):

خاكستر بادي (Fly ash):

آب:

تركيبات شيميايي:

اختلاط بتن:

توضيح در بارة طرح اختلاط بتن بر طبق ACI211:

آزمايش ذوب شدن و يخ زدن:

مراقبت از بتن:

نتايج:

مشخصات مصالح دانه اي بازيافتي:

دانه بندي دانه هاي بازيافتي:

شكل و بافت:

جذب (Absorption):

وزن مخصوص:

مشخصات بتن RAC تازه:

كارآيي (Workability):

حجم هوا:

مشخصات مكانيكي:

مدول ديناميكي نسبي:

تغييرات وزن:

فاكتور دوام – (Durability Factor):

بخش آخر – نتيجه گيري كلي:

بخش دوم

(مقاومت بتن با دانه هاي بازيافتي ساخته شده از تخريب بتن سازه هاي قديمي به عنوان دانه بندي)

آزمايشات صورت گرفته به منظور تعيين مقاومت فشاري، مقاومت كششي شكافنده (Splitting tensile) و مقاومت خمشي بتن با دانه بندي درشت بازيافتي صورت گرفته است. همچنين بتن هاي بازيافتي را با بتنهاي طبيعي حاصل از خرد كردن سنگهاي بزرگ به عنوان شن و ماسه مقايسه مي كند.

اين كارهاي آزمايشي به مقايسه مشخصات دانه بندي نيز مي پردازد. دانه بندي ريز براي بتن بازيافتي و بتن معمولي دانه بندي است كه از %۱۰۰ ماسه طبيعي تشكيل شده باشد.براي بتن بازيافتي از دو منبع براي تأمين سنگدانه استفاده مي شود كه يكي بتن خرد شده پياده روها از پروژه U.S23 است ………….

اهميت تحقيق:

برنامه آزمايشي:

مخلوط خشك مصالح دانه درشت:

نسبت آب به سيمان:

مشخصات بتن اصلي:

مشخصات دانه بندي:

روند آزمايش:

طرح مخلوط بتن:

نتايج آزمايش و تحليل:

مقاومت فشاري:

مقاومت خمشي:

نتايج:

بخش سوم

اثر سنگدانه هاي بازيافتي روي رابطة تنش كرنش بتن

 خلاصة بحث:

۱-مقدمه:

به منظور تعيين اثر دانه هاي بازيافتي روي رابطه تنش-كرنش بتن، مخلوطهاي بتن مختلفي در خلال اين مطالعه ساخته شدند. نمونه هاي آزمايشي فقط در نوع سنگدانه و مقدار آن با هم تفاوت داشتند. به عنوان مرجع يك نمونه بتني شامل ۱۰۰% سنگدانة طبيعي ساخته شد. در نمونه هاي بعدي، دانه هاي طبيعي بتدريج با دانه هاي بازيافتي جايگزين شدند. دانه هاي بازيافتي كه از تخريب بتني (BB) و رس بازيافتي (ZI) بدست آمده بودند، اندازه دانه هايي در حدود ۶ تا ۸ mm و ۸ تا ۱۶ mm داشتند. در تمام نمونه هاي بتن، اندازه دانه هاي ۰ تا ۴ mm از دانه هاي ۱۰۰% طبيعي بودند.در ادامه تمام نمونه هاي بتني به آزمايش تنش – كرنش هدايت شدند…..

۲-تفكيك نمونه هاي آزمايشي:

۳-مشخصات سنگدانه هاي مصرفي:

۳-۱- وزن مخصوص:

۳-۲- جذب آب در مدت ۱۰ دقيقه:

۴-تركيب بتن:

-توزيع اندازة‌اي ذرات:   

۵-نگهداري:

۶-رابطه تنش–كرنش:

۶-۱- رفتار در هنگام شكست:

۷-نتايج آزمايش:

۷-۱-مقاومت فشاري:

۷-۲-تغيير شكل:

۸-نتايج:

۹-نتيجه‌گيري و پايان: 

ویژه ی رشته های عمران، معماری ، راه و ساختمان و …….

*هدف ما راحتی شماست*


خرید و دانلود

با قیمت 6,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج