خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

خرید اینترنتی گزارش کار مهندسی عمران-دانلود رایگان تحقیق مهندسی عمران-دانلود رایگان گزارش کارآموزی مهندسی عمران

این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
مرتب کردن کمد نقشه های اجرایی روستاها : 
در کمدها نقشه هایی بود که نقشه های اجرایی روستاهایی که طرح هادی داشتن گذاشته شده بود . بیشتر نقشه هایی در این کمدها بود که نقشه های روستاهایی را نشان می داد که خیابان کشی و کوچه بندی شده بود و برای خیابان کشی و کوچه بندی خیلی از خانه ها باید عقب نشینی می شدند یا بایستی خراب می شدند که نقشه ها گوله شده بودند و اسم و مشخصات روستا را روی آنها نوشته شده بود ونقشه هایی که اسم و مشخصات نداشت باید حتماً اسم و مشخصات روی آنها نوشته می شد . 
سوال کردن یکی از مهندسین از من برای زدن طرح پیشنهادی :
در این روز من به قسمت وام و اعتبارات رفتم . پیش یکی از مهندسین بودم که ارباب رجوع آمد و در مورد وام و طریقه قسط بندی های آن از مهندس سوالاتی می کرد و من از مهندس سوال کردم که زیر بنای نقشه هایی که وام به آنها می دهند چند متر است که مهندس نقشه هایی را به من داد که یکی از نقشه ها ، نقشه یک واحد مسکونی ۴۵ متری و نقشه دیگری یک واحد مسکونی ۶۰ متری بود و مهندس از من خواست که به نقشه ها نگاه کنم و مشکلاتی که طرح معماری نقشه دارد را به او بگویم. نقشه واحد ۶۰ متری طرح معماری خوبی نداشت که من به مهندس یک سری از مشکلات را به مهندس گفتم که مهندس گفت یک طرح پیشنهادی بده ولی جای ستون ها و باد بندها تغییر نکند . در این روز من مشغول زدن طرح پیشنهادی برای واحد مسکونی ۶۰ متری بودم که نه جای ستون ها تغییر کند نه جای باد بندها . که چندین طرح در این روز پرینت گرفتم و به مهندس نشان دادم که یکی از طرح ها مورد قبول مهندسین قرار گرفت . 
 روزهایی که در بالا آمده شده بیشتر به کارهای اداری مشغول بودم . مثل بایگانی کردن ، انجام فتوکپی با دستگاه فتوکپی که در دبیر خانه گذاشته شده بود . و اجازه داشتم که از این دستگاه استفاده کنم . که طریقۀ فتوکپی گرفتن را از مسئول دبیرخانه یاد گرفتم که بار چند بار فتوکپی گرفتن و طریقه گذاشتن کاغذ و انجام دادن فتوکپی از طریق مسئول دبیرخانه و امتحان کردن اینجانب پس از آن موجب شد که انجام دادن فتوکپی را یاد بگیرم . بیشتر بایگانی کردن ها نیزکه لازم به فتوکپی گرفتن داشت  فتوکپی می گرفتم و بعد بایگانی کردن را انجام می دادم . 
بایگانی کردن هم به این طریق بود که مهندس می گفت این نامه ها باید در داخل پرونده های این روستاها قرار گیرد و این نامه ها لازم به چند فتوکپی دارد . نامه ها را فتوکپی می گرفتم و هر فتوکپی را داخل پرونده ها می گذاشتم و بایگانی کردن نامه ها به این طریق انجام می شد 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج