گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 341 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت

دانلود word کمک پایان نامه میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC) را در فروشگاه فایل طلایی قرار داده ام همانطور که می دانید یکی از بخش های حساس و مهم بازاریابی، ارتباطات است و موثرترین و سود مند ترین شیوه مدیریت آن مفهومی است که ارتباطات یکپارچه بازاریابی نامیده می شود.

 امروزه با توجه به جهاني شدن و توسعه فن آوري هاي نوين، مفاهيم جديدي منجمله، بازاريابي ارتباطي ارائه شده است. مفهوم IMC فرصتهاي زيادي در پيش روي شركتهاي مختلف قرار داده است. امروزه شركتهاي بزرگ دنيا از بازاريابي انبوه رويگردان شده و با توجه ويژه به مقوله ارتباطات، توجه خود را به يكپارچه كردن ارتباطات بازاریابی (مديريت بازار) معطوف نموده اند. برنامه IMC از برنامه هاي سنتي تبليغاتي خيلي پيچيده تر مي باشد زيرا كه منابع پيام بيشتر، ابزارهاي ارتباطي بيشتر و مخاطبان بيشتري را مد نظر قرار مي دهد.

قیمت : ۸۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۸۵    کد محصول : ۱۷۳۵۵    حجم فایل : ۵۷۲ کیلوبایت   

فهرست مطالب:

چکيده    

 مقدمه‌

فصل‌ اول‌: كليات‌

 • ۱-۱-‌ بيان مسئله‌ ‌ 
 • ۲-۱ـ اهمیت تحقیق
 • ۳ـ۱ـ اهداف‌ تحقیق ‌
 • ۴ـ۱ـ فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌
 • ۵ـ۱ـ جامعة‌ آماري‌
 • ۶ـ۱ـ روش‌ تحقيق‌
 • ۷ـ۱ـ تكنيك‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش‌)
 • ۸ـ۱ـ روش‌ تجزيه‌ و تحليل‌ اطلاعات
 • ۹ـ۱ـ موانع‌ تحقيق‌ 
 • ۱۰-۱-پیشینه تحقیق
 • ۱۱-۱- مبانی نظری
 • ۱-۱۱-۱- نظریه جريان دو مرحله اي
 • ۲-۱۱-۱-  نظریه استحكام
 • ۳-۱۱-۱- نظریه استفاده- رضايتمندي
 • ۴-۱۱-۱-  نظریه سلسله مراتب تأثيرات ارتباطي                                        
 • ۵-۱۱-۱- نظریه پذيرش
 • ۶-۱۱-۱- نظریه انگيزشي
 • ۷-۱۱-۱- نظریه هاي خصيصه منفرد
 • ۸-۱۱-۱- نظریه شخصيتي چند خصيصه اي
 • ۹-۱۱-۱-  نظریه هاي مخاطب شناسي

 

فصل‌ دوم‌: بررسي‌ ادبيات‌

بخش‌ اول‌:

 • ۱ـ۱ـ تعریف واژگان‌
 • ۱ـ۱ـ۱- مفهوم ارتباط
 • ۲ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات 
 • ۳ـ۱ـ۱- مفهوم‌ بازاریابی
 • ۴ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی
 • ۵ـ۱ـ۱- مفهوم‌ مدیریت بازاریابی
 • ۶ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 • ۷ـ۱ـ۱- مفهوم‌ رسانه ها
 • ۸ـ۱ـ۱- مفهوم‌ تبلیغات
 • ۹ـ۱ـ۱- مفهوم‌ پیشبرد فروش
 • ۱۰ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش مستقیم.
 • ۱۱ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش شخصی
 • ۱۲ ـ۱-۱- مفهوم‌ روابط عمومی
 • ۱۳ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ حمایت مالی
 •  ۱۴ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش رابطه ای

بخش‌ دوم‌:

 • ۱ـ۲ـ سیر تحولات بازاریابی 
 • ۲ـ۲ـ دوران تکامل مدیریت بازاریابی
 • ۳ـ۲ـ فلسفه های مدیریت بازاریابی
 • ۱-۳ـ۲ـ گرایش تولید
 • ۲-۳ـ۲ـ گرایش محصول
 • ۳-۳ـ۲ـ گرایش فروش
 • ۴-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی
 • ۵-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی اجتماعی
 • ۴ـ۲ـ تعاریف بازاریابی
 • ۵ـ۲ـ ابعاد تعاریف بازاریابی
 • ۱-۵ـ۲ـ نیازها و خواسته ها
 • ۲-۵ـ۲ـ مبادله
 • ۳-۵ـ۲ـ بازار 
 • ۶ـ۲ـ ابعاد گوناگون Marketing      
 •  ۱-۶ـ۲ـ بازارگرایی 
 •  ۲-۶ـ۲ـ بازارشناسی 
 •  ۳-۶ـ۲ـ بازاریابی 
 • ۴-۶ـ۲ـ بازارسازی
 • ۵-۶ـ۲ـ بازارگردی  
 • ۶-۶ـ۲ـ بازارسنجی
 • ۷ـ۶ـ۲ـ بازارداری 
 • ۸ـ۶ـ۲ـ بازارگرمی
 •  ۹ـ۶ـ۲ـ بازارگردانی
 • ۷-۲-شش گام برنامه بازاریابی

بخش‌ سوم:

 • ۱ـ۳ـ بازاریابی نوین
 •  ۲ـ۳ـ ماهیت ارتباطات بازاریابی
 • ۳-۳- مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 • ۴-۳- فرآیند برنامه ریزی IMC
 • ۵ـ۳ـ اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC)
 • ۶ ـ۳ـ فاکتورهای رشدIMC
 • ۷ ـ۳ـ ارتباطات بازاریابی وIMC
 • ۸ ـ۳ـ پنج فاکتور کلیدیIMC
 • ۹ ـ۳ـ  اهداف IMC
 • ۱۰ـ ۳ـ ویژگی های اصلی IMC
 • ۱۱ـ۳ـ آمیخته تبلیغات وIMC
 • ۱۲ ـ۳ـ به سوی یکپارچگی
 • ۱۳ ـ۳ـ نقش IMC در بازاریابی مدرن(۵ گام)
 • ۱۴-۳-بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 • ۱۵ ـ۳ـ آینده بازاریابی مبتنی بر IMC
 • ۱۶ ـ۳ـ فرآیند هشت مرحله ای IMC
 • ۱۷ ـ۳ـ فرآیند IMC (گونرینگ )
 • ۱۸ ـ۳ـ مراحل توسعه IMC
 • ۱۹ ـ۳ـ موانع موجود بر سر راه  اجرای IMC
 • ۲۰ ـ۳ـ مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC

بخش‌ چهارم‌: 

 • ۱ـ۴ـ فرآیند ارتباطات در IMC
 •    ۱-۱ـ۴ـ عناصر فرآیند ارتباط
 •   ۲-۱ـ۴ـ مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان
 •   ۳-۱ـ۴ـ مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان (۹ مرحله )
 • ۲ـ۴ـ انتخاب رسانه ها 
 • ۳ـ۴ـتبلیغات
 • ۱-۳ـ۴ـ میزان تبلیغات
 •  ۲-۳ـ۴ـ تعیین اهداف تبلیغات
 •  ۳-۳ـ۴ـ تعیین بودجه تبلیغات
 •  ۴ـ۳ـ۴ـ تعیین استراتژی تبلیغات
 • ۵ـ۳ـ۴ـ عملکردهای تبلیغات
 • ـ۳ـ۴ـ ویژگی های ساختار پیام در تبلیغات
 •  ۷ـ۳ـ۴ـ خصوصیات جاذبه ها در تبلیغات‌
 •   ۸ـ۳ـ۴ـ تبلیغات و آگهی ها
 •  ۹ـ۳ـ۴ـ گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها                                      
 • ۱۰ـ۳ـ۴ـ تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید
 • ۴ـ۴ـ ترویج
 •  ۱-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در ترکیب ترویج
 •  ۲-۴ـ۴ـماهیت و اهمیت ترویج
 • ۳-۴ـ۴ـ روش های ترویج
 •  ۴-۴ـ۴ـ ماهیت ابزار های ترویج
 • ۵-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی                            
 • ۵ـ۴ـ پیشبرد فروش
 •  ۱-۵ـ۴ـ تصیمات اصلی در امور پیشبرد فروش
 • ۶ـ۴ـ فاصله بین فروش و بازاریابی
 • ۷ـ۴ـ روابط عمومی  بازاریابی
 •   ۱-۶ـ۴ـ ابزارهای مهم روابط عمومی
 •   ۲-۶ـ۴ـ مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی                                      
 •  ۳-۶ـ۴ـ اجرای برنامه روابط عمومی 
 •  ۴-۶ـ۴ـ ارزیابی نتایج روابط عمومی 
 • ۸ـ۴ـ حمایت مالی

فصل‌ سوم‌: روش‌ تحقيق‌

 • ۱ـ۳ـجامعه‌آماري‌
 • ۲ـ۳ـ روش‌ و ابزار جمع‌آوري‌ اطلاعات‌
 • ۳ـ۳ـ روش‌ تحقيق‌ در علوم اجتماعی
 •         ۱-۳-۳- روش‌ کار در تحقيق‌ حاضر
 • ۴ـ۳ـ اعتبار صوري‌ پرسشنامه‌
 • ۵ـ۳ـ روش‌ تجزيه‌ و تحليل‌ اطلاعات‌ 
 • ۶-۳- فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌
 • ۷۳-. سؤالات‌ تحقيق

فصل‌ چهارم‌: يافته‌هاي‌ تحقيق‌

 • ۱-۴- تجزیه و تحلیل داده های توصیفی

فصل‌ پنجم‌: پيشنهادات‌

بخش‌ اول‌:

 • ۱ـ۵ـ خلاصه‌ و نتيجه‌گيري‌ 
 • ۲ـ۵ـ پيشنهادات‌
 • منابع‌ومأخذ:
 • پيوست‌ 

خرید و دانلود

با قیمت

مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج