گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 7,000 تومان

خشونت بر مبنای جنسیت به عنوان یکی از اصلی ترین موارد  نقض حقوق زنان ونقض حقوق عام بشر تلقی می شود . خشونت علیه زنان حق برخورداری ایشان را از آزادیها و آسودگی ها بنیادین سلب می کند . این صورت از تجاوز به حقوق انسانی به هر فعل خشونت اطلاق می شود که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی ،جنسی یا روانی زنان منتهی می گردد.
   زنان و دختران در همه جوامع و در همه سطوح اجتماعی و اقتصادی درمعرض سوءاستفاده بهره کشی و  آزار جسمانی و روانی و جنسی قراردارند. خشونت علیه زنان در جوامع دارای  ریشه های عمیق تاریخی ،فرهنگی ، مذهبی واقتصادی است که در نهاد افراد جامعه درونی شده است

هرعمل،خط مشی یا نگرشی که موجب صدمۀ روحی و جسمی در زنان شود تجاوز نامیده می شود.بر این اساس ، تجاور می تواند به وسیله یک فرد،گروه،موسسه یا اجتماع بر علیه حقوق زنان انجام گیرد.
سازمان ملل درسال ۱۹۹۳ خشونت را هر رفتار خشن وابسته به جنسیتی که موجب آسیب جسمی، جنسی یا روانی گردد تعریف کرده است.

۳٫  سوءرفتار جنسی: تجاوز جنسی عبارتی است که نمونه های متعدد اعمال زشت جنسی و خشونت جنسی نسبت به زنان را دربرمی گیرد وممکن است نتیجۀ سوء استفاده یا اعمال زور از طریق اعمال زور بدنی باشد.تجاوز به همسر در ازدواج ، تحمیل جنسی است. تجاوز آشنا تجاوز جنسی است که توسط مردی که زن او را می شناسد انجام می گیرد. تجاوز زناشویی عمدتا نوعی عمل خشونت آمیز  و پرخاشگرانه است که درآن عمل جنسی برای آزار و اذیت و صدمه وضرب وجرح همسرانجام می شود. این زنان اظهارداشته اند که رابطۀ جنسی برای آنها خوشایند نبوده است، چراکه توسط شوهران شان به زور صورت گرفته است ، وقتی اززنان پرسیده شد که چرا مورد تجاوز قرار گرفته اند، ۷۸ % آنها اظهار داشته اند به این دلیل که شوهران آنها بر این باور هستند که این کار مردانگی آنها را به اثبات می رساند. درمطالعه ای  پیامدهای روانشناختی تجاوز زناشویی مورد بررسی قرار گرفته است ،که پاسخ اکثریت زنان به همسران شان خشم بود.

      به هرحال زنانی که مکرراَ مورد تجاوز شوهران خود قرارمی گیرند، خود را سرزنش می کنند. تجاوز زناشویی نیز به نظرمی رسد که پیامدهایی برای ازدواج داشته باشد: زنان تجاوز شده احتمالا بیشتر اظهار می کنند که ازدواج آنها به مرور زمان بدترشده است. بنابراین ، پژوهش ها نشان می دهد که تجاوز زناشویی پدیدۀ واقعی است، که با کتک خوردن زنان همراه است وپیامد منفی دارد ، هم برای زنان هم برای ازدواج.

خرید و دانلود

با قیمت 7,000 تومان
  • انتشار : ۱۷ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج