گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 11,000 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان : شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقنصادی بلند مددت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری
نگارش : پیمان قربانی
پایان نامه شناسایی و گسترش پتانسیلهای اقنصادی بلند مددت کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل بین شهری ، شامل ۶ فصل و ۲۱۰ صفحه است که فصل های آن شامل :
فصل اول : زیر ساخت ها و مصرف انرژی در بخش حمل ونقل
فصل دوم : فن آوری های سوخت ، موتور وبدنه
فصل سوم : شناسایی پتانسیل ها
فصل چهارم : ارزیابی پتانسیل های صرفه جویی انرژی به کمک بهره گیری بهینه از سیستم حمل و نقل عمومی
فصل پنجم : متدولوژی پایان نامه
فصل ششم : ارزیابی پتانسیل ها و ارایه راهکارها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

خرید و دانلود

با قیمت 11,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج