گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 172 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان
جريان هجومي به دليل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار كردن ترانسفورماتور بوجود مي آيد.
بزرگ، داشتن هارمونيك هاي زياد و اندازه بزرگ مي باشد. اين جريان DC ويژگي اصلي اين جريان داشتن مولفه
تنها در طرف اوليه ……
جريان هجومي به دليل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار كردن ترانسفورماتور بوجود مي آيد.
بزرگ، داشتن هارمونيك هاي زياد و اندازه بزرگ مي باشد. اين جريان DC ويژگي اصلي اين جريان داشتن مولفه
تنها در طرف اوليه به وجود مي آيد. درصورتي كه مداري كه اتصال كوتاه در ترانسفورماتور را تشخيص مي دهد
جريان هجومي را در نظر نگيرد همواره بلافاصله بعد از برق دار كردن ترانسفورماتور رله ديفرانسيل عمل كرده و
باعث خارج شدن ترانسفورماتور از مدار مي شود. در اين مقاله روشي براي حذف اثر جريان هجومي در عملكرد
غلط رله ديفرانسيل ارائه مي گردد.

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج