امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

این مجموعه ۱۲ گانه کتابهای سبز یکی از مهمترین رفرنس های رشته های مهندسی شهرسازی و غیره می باشد.عناوین کتاب ها عبارتند ار :

بخش ۱: شهرسازی

بخش ۲: کاربری زمین شهری

بخش ۳: حمل و نقل شهری

بخش ۴: نظام مراکز شهری/ فضاهای مسکونی 

بخش ۵: طرح های شهری در ایران 

بخش ۶: نظام مراکز شهری

بخش ۷: مواد زائد جامد شهری

بخش ۸: تأسیسات خدمات شهری

بخش ۹: فضای سبز شهری 

بخش ۱۰: فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی 

بخش ۱۱: مدیریت شهری 

بخش ۱۲: طراحی فضاها و مبلمان شهری


خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج