گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 18,000 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
عنوان : مدل طراحي سيستم هاي جمع آوري رواناب سطحي شهري در محيط صفحه گسترده
نگارش : آرمان نجات دهکردیاین پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۲۵۶ صفحه و ۶ فصل یکی از بهترین پایان نامه های مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : کلیات
فصل دوم : ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوری رواناب های ﺳﻄﺤﻲ
فصل سوم : ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎ وروﺷﻬﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي وﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﻲ
فصل چهارم : ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮوش صفحه ﮔﺴﺘﺮده
فصل پنجم : ﻃﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻳﻚ ﺷﺒﻜه نمونه 
فصل ششم : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات

خرید و دانلود

با قیمت 18,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج