گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

شامل مقدمه

تعریف
انواع بحران
راه حل های بحران
منابع و….

بحرانھای اجتماعی و فرھنگی
مھاجرتھای بی رویھ، آشوبھای اجتماعی، خشونت در محیط کار، اعتیاد و فساد مالی
• بحرانھای اقتصادی، مالی
در اثر اختلال در نظامھای مالی، کاھش ارزش پول، کاھش ارزش سھام در بورس، اختلال و ورشکستگی، عدم
تحقق درآمدھا، افزایش غیرمترقبھ ھزینھ ھا و … بوجود می آید.
• بحرانھای امنیتی
خرابکاری، بمب گذاری، آدم ربایی، گروگانگیری، قاچاق مواد مخدر، جاسوسی و تروریسم می باشد.
• بحرانھای اطلاعاتی
در اثر اختلال در طراحی، تجھیزات و کارکرد نظامھای حفاظتی، اطلاعاتی، امنیتی و رایانھ-ای درسازمان ھا و
جوامع رخ میدھد و موجب آشفتگی میشود از قبیل تقلب و دسترسی غیرمجاز،استراق سمع در خطوط مخابراتی و
اطلاعاتی،افشای غیرمجاز اطلاعات، ناکارآمدی سخت افزارھا و نرم افزارھا، مفقود شدن داده ھا و عدم تبادل و
انتقال اطلاعات


خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۰ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج