گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,000 تومان

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوي در زنان و مردان در شرف
طلاق و سازگار
چاپ شده درفصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه

اين پژوهش با هدف بررسي ابعاد گوناگون هوش هيجاني و هوش معنوي در زنان و مردان در
شرف طلاق و سازگار انجام شده است. با اين هدف از بين مراجعين به دادگستري شهرستان زاهدان
تعداد ۴۵ نفر ( ۳۰ زن و ۱۵ مرد) از زوج هاي متقاضي طلاق و۵۰ نفر ( ۳۱ زن و ۱۹ مرد) به عنوان
زوج سازگار به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند


بررسي رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوي در زنان و مردان در شرف
طلاق و سازگار 
چاپ شده درفصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه

اين پژوهش با هدف بررسي ابعاد گوناگون هوش هيجاني و هوش معنوي در زنان و مردان در
شرف طلاق و سازگار انجام شده است. با اين هدف از بين مراجعين به دادگستري شهرستان زاهدان
تعداد ۴۵ نفر ( ۳۰ زن و ۱۵ مرد) از زوج هاي متقاضي طلاق و۵۰ نفر ( ۳۱ زن و ۱۹ مرد) به عنوان
زوج سازگار به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند

خرید و دانلود

با قیمت 2,000 تومان
  • انتشار : ۱۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج