گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,000 تومان

بررسي مقايسه اي هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار وغير
ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

بررسي مقايسه اي هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار وغير
ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز 
هدف پژوهش حاضر مقايسه هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار وغير ورزشكار
دانشگاه آزاد اسلامي تبريز مي باشد. پژوهش حاضر از نوع علي– مقايسه اي يا پس رويدادي
است.جامعه آماري پژوهش حاضر دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي تبريز بود كه نمونه اي
به حجم ۸۰ نفر ( ۴۰ نفر ورزشكار، ۴۰ نفر غير ورزشكار) انتخاب وپرسشنامه هوش هيجاني
بار- آن، در اختيار آنان قرار گرفت. تجزيه وتحليل نتايج با آزمون گروه هاي مستقل انجام گرفت و…

بررسي مقايسه اي هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار وغير
ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

بررسي مقايسه اي هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار وغير
ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز 
هدف پژوهش حاضر مقايسه هوش هيجاني دانشجويان دختر ورزشكار وغير ورزشكار
دانشگاه آزاد اسلامي تبريز مي باشد. پژوهش حاضر از نوع علي– مقايسه اي يا پس رويدادي
است.جامعه آماري پژوهش حاضر دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي تبريز بود كه نمونه اي
به حجم ۸۰ نفر ( ۴۰ نفر ورزشكار، ۴۰ نفر غير ورزشكار) انتخاب وپرسشنامه هوش هيجاني
بار- آن، در اختيار آنان قرار گرفت. تجزيه وتحليل نتايج با آزمون گروه هاي مستقل انجام گرفت و…

خرید و دانلود

با قیمت 2,000 تومان
  • انتشار : ۲۱ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج