گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,500 تومان

پروژه کارشناسی و ارشد.
۱۴۰ صفحه فایل word
برای کم کردن حجم دانلود آن را زیپ کردیم..

فهرست مطالب

 

 

 

چکیده ۳

فهرست مطالب.. ۴

فهرست جدول‌ها ۱۰

فهرست شکل‌ها ۱۱

 

 

مقدمه. ۱۴

 

 

 

فصل اول

 

مفهوم و دسته‌بندی معماری‌ها و جایگاه معماری نرم‌افزار در آن. ۲۰

۱-۱   مقدمه          20

۱-۲   تاریخچه معماری  20

۱-۳   مفهوم و تعریف معماری.. ۲۱

۱-۴   چارچوبهای معماری.. ۲۲

۱-۴-۱  چارچوب معماری Zachman. 22

۱-۴-۲  چارچوب معماری FEAF. 23

۱-۴-۳  چارچوب معماری C4ISR.. 23

۱-۵   چارچوب‌ها و متدولوژی‌ها ۲۳

۱-۶   دسته‌بندی معماری‌ها ۲۵

۱-۶-۱  معماری سیستم، معماری نرم‌افزار ۲۵

۱-۶-۲  معماری سازمان  26

۱-۶-۳  معماری کسب و کار ۲۶

۱-۶-۴  معماری اطلاعات.. ۲۷

۱-۶-۵  معماری سیستمهای کاربردی.. ۲۷

۱-۶-۶  معماری داده  28

۱-۶-۷  معماری تکنولوژی.. ۲۸

۱-۷   معماریهای دیگر ۳۰

 

 

 

فصل دوم

 

مفهوم معماری نرم‌افزار و مقایسه‌ای تحلیلی بر تعاریف آنها ۳۲

۲-۱   مقدمه          32

۲-۲   مفهوم معماری نرم‌افزار ۳۲

۲-۳   تعاریف معماری نرم‌افزار ۳۳

۲-۴   دلایل وجود تعاریف مختلف برای معماری نرم‌افزار ۳۵

۲-۴-۱  وجود دیدگاهها و رویکردهای متفاوت.. ۳۵

۲-۴-۲  کیفی بودن شناسه سطح بالا بودن در مفهوم معماری.. ۳۶

۲-۴-۳  تفاوت در کلمات مورد استفاده در تعاریف۳۶

۲-۵   ارائه جدول اجزاء تشکیل دهنده تعاریف.. ۳۶

۲-۵-۱  اجزاء معماری نرم‌افزار و منطق انتخاب اجزاء ۳۷

۲-۵-۲  ارتباط‌های بین اجزاء معماری نرم‌افزار ۳۸

۲-۵-۳  مجموعه اجزاء معماری نرم‌افزار و ارتباط بین آنها ۳۹

۲-۶   تعریف و مقایسه پارمترهای متناظر در چارچوب.. ۴۰

۲-۶-۱  رابطه، ارتباط، تعامل، اتصال.. ۴۱

۲-۶-۲  اجزاء نرم‌افزاری، موئلفه، زيرسيستم. ۴۲

۲-۶-۳  خصوصيت، واسط، رفتار ۴۴

۲-۶-۴  ساختار، سازماندهی، چارچوب.. ۴۵

 

 

 

فصل سوم

 

مفهوم، تعریف و سنجش مشخصه‌های کیفی در معماری نرم‌افزار ۴۷

۳-۱   مقدمه          47

۳-۲   مفهوم کیفیت نرم‌افزار و مشخصه‌های کیفی.. ۴۷

۳-۳<span style="mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";c

برچسب ها

خرید و دانلود

با قیمت 4,500 تومان
برچسب ها
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج