گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 101 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 4,000 تومان

شامل

تعریف قدرت از دیدگاههای مختلف

نظریه های مربوط به قدرت

توزیع قدرت

انواع قدرت

راه‏هاى جلوگيرى از فساد قدرت

نتیجه گیری

سوالات مربوط به آزمون

—
—توانايي يک فرد در تاثيرگذاری بر رفتار ديگران، برای رسيدن به هدفش
—
—توانايی يک نفر يا دايره‌ای از سازمان در اعمال نفوذ بر ديگران برای دستيابی به نتيجه‌های مورد نظر آن. اين توانايی بالقوه برای اعمال نفوذ بر ديگران در درون سازمان است؛ ولی با هدف رسيدن به نتايجی که مورد نظر صاحبان قدرت است (دفت)
—توانايی در اعمال نفوذ؛ يعنی توانايی در تغيير دادن رفتار يا نگرش ديگران (ا ستونر و فری من)
—قدرت به ظرفيتی اشاره دارد که «الف» برای اعمال نفوذ بر رفتار «ب » دارد به گونه‌ای که «ب» مطابق با خواسته‌های «الف» عمل کند (رابينز و جاج )

خرید و دانلود

با قیمت 4,000 تومان
  • انتشار : ۱۹ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج