گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 172 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

یکی از مهمترین عوامل در چرخه هیدرولوژیک است. رطوبت موجود در هوا  تامین کننده آب قابل تجدید و مهمترین منبع حیاتی برای بشر است.

میعان یا condensation به تبدیل شدن بخا ر به آب مایع گفته میشود. بارندگی و میعان در حالتی اتفاق می افتد که هوا اشباع باشد. و حالت اشباع اغلب در اثر سرد شدن اتفاق می افتد.

برای تقطیر یا میعان نیاز به دمای زیر نقطه شبنم و هستک های تقطیر است.

علت نیاز به هستک ها این است که درسطح ذرات ریز آب مایع فشار بخار شدن آب زیاد بوده و نسبت معکوس با شعاع ذرات دارد. یعنی در هنگام میعان، ذره ریز آب مایع بوجود می آید ولی سریع تبخیر میگردد.

یکی از مهمترین عوامل در چرخه هیدرولوژیک است. رطوبت موجود در هوا  تامین کننده آب قابل تجدید و مهمترین منبع حیاتی برای بشر است.

میعان یا condensation به تبدیل شدن بخا ر به آب مایع گفته میشود. بارندگی و میعان در حالتی اتفاق می افتد که هوا اشباع باشد. و حالت اشباع اغلب در اثر سرد شدن اتفاق می افتد.

برای تقطیر یا میعان نیاز به دمای زیر نقطه شبنم و هستک های تقطیر است.

علت نیاز به هستک ها این است که درسطح ذرات ریز آب مایع فشار بخار شدن آب زیاد بوده و نسبت معکوس با شعاع ذرات دارد. یعنی در هنگام میعان، ذره ریز آب مایع بوجود می آید ولی سریع تبخیر میگردد.

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج