گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,500 تومان
با سلام خدمت شما دوستان عزیز.  مطالعه سير تاريخي فحشا، نشانگر آن است كه اين پديده، از كهن‌ترين انحرافات بشري است و از دير باز به عنوان يك واقعيت اجتماعي وجود داشته است. با اين حال، تحقيقات علمي اندكي روي آن صورت گرفته است. در این مقاله سعی شده است که آسیب های خانواده و روسپیگری به صورت مفید توضیح داده شود.

فهرست مطالب

فصل اول- كليات

مقدمه

بيان مسأله

ضرورت و اهميت تحقيق

اهداف تحقيق

فصل دوم- ادبيات موضوع

گفتار يكم- خانواده

تعريف خانواده

اهميت خانواده

گفتار دوم – آسيبهاي خانواده

اختلاف خانوادگي

خشونت خانوادگي

تجاوز جنسي عليه زنان

تجاوز جنسي عليه كودكان

فقر و انحرافات اجتماعي

طلاق و انحراف

اثرات اعتياد والدين بر فرزندان

بزهكاري يكي از افراد خانواده

گفتار سوم- روسپيگري

تعريف فحشا و روسپيگري

الف) بررسي تاريخچه روسپيگري در ملل ابتدايي

ب) بررسي تاريخچه روسپيگري در ايران

يافته‌هايي از اولين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي ايران در چهارچوب مسأله روسپيگري

گفتار چهارم- مباني نظري

مقدمه

الف) تئوريهاي جامعه‌شناسي

نظريه كنترل

هيرشي و نظريه علقه اجتماعي

ساترلند و پيوند افتراقي

ني و نظريه روابط خانوادگي

تئوري کنترل متعادل

خانواده و تئوري ارتباطات نسبي

ثورن بري و نظريه تكاملي

نظريه يادگيري اجتماعي بندورا

نظريه دين و مذهب

تئوري اميل دوركيم

نظريه ماركس

ب) تئوريهاي روانشناسي

تئوري ساليوان

تئوري واكنش به رويدادهاي آزاردهنده بركوتيز

روان‌شناسي فانون (Fanon)

نظريه درماندگي آموخته شده

چارچوب نظري تحقيق

مدل نظري تحقيق

مروري بر تحقيقات

فرضيه هاي پژوهش

فصل سوم- روش‌شناسي پژوهش

مقدمه

روش تحقيق

روش جمع‌آوري اطلاعات

جامعه آماري

روش نمونه‌گيري و تعيين حجم نمونه

تعريف مفاهيم تحقيق

سطح سنجش متغيرها

روايي و پايايي ابزار اندازه‌گيري

فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱- جداول توصيفي

۴-۲- جداول تبييني و آزمون فرضيات

فصل پنجم – نتايج و پيشنهادات

۵-۱- نتايج توصيفي

۵-۲- نتايج تبييني

بحث و نتيجه گيري

پيشنهادات

محدوديت هاي پژوهش

پرسشنامه

خرید و دانلود

با قیمت 6,500 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج