گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 142 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 12,000 تومان

كانسار فسفات اسفوردي در ۳۵كيلومتري شمال شرقي شهرستان بافق در اسـتان يـزد واقـع شده است. عمليات اكتشافي معدن در طي سالهاي ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۲ انجـام گرفـت و شـركت دنـور سالا از سال ۱۳۷۲ مطالعات فني و اقتصادي، طراحي مقدماتي معدن و طراحي و ساخت كارخانـه كانهآرائي را شروع كرد. در اين گزارش نقشه توپوگرافي منطقه و همچنين نقشه پهنه بندي توزيـع عيـار فـسفات در افقهاي مختلف و تهيه مقاطع قائم انجام گرفت و بـا انجـام مطالعـات ژئوشـيمي، طراحـي شـبكه، برداشت نمونه و انجام آناليز، تجزيه و تحليل دادهها، روند كانسار سازي مشخص شد. با توجه به نحوه گسترش كانسار،

خرید و دانلود

با قیمت 12,000 تومان
  • انتشار : ۰۳ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج