گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 200 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 12,000 تومان
تعداد صفحات : ۱۸۶
نوع فرمت : ورد (word)
متن کامل همراه با ضمائم با فرمت ورد ( قابل ویرایش با Office ) که قابل کپی کردن می باشد .فهرست مطالب:
مقدمه: ۱
فصل اول: طرح تحقيق ۲
عنوان كامل پژوهش: ۳
هدف پژوهش: ۳
اهميت مسئله (نظري علمي): ۳
سوال ها يا فرضيه هاي پژوهش: ۳
تعريف علمي متغيرهاي مورد بررسي: ۴
مشخص كردن نقش متغيرها ۴
طرح پژوهش: ۴
جامعه و گروه نمونه مورد بررسي: ۴
روش نمونه برداري: ۵
ابزار گرد آوري داده ها: ۵
روش تجزيه و تحليل داده ها: ۵
فصل دوم: ادبيات تحقيق ۶
مقدمه ۷
۱- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک ۸
۳- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف ۸
تاریخچه کشاورزی ۹
نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه ۱۱
۱- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده ۱۲
نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل ۱۳
اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید ۱۵
ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد ۱۷
اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی ۱۸
اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت ۲۰
مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده ۲۲
معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی ۲۳
نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی ۲۴
وضعیت کلی کشاورزی در کشور ۲۵
موقعیت جغرافیایی ایران ۲۶
چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟ ۲۸
سیاست های کشاورزی دولت ۲۹
نگاهی به استان خراسان ۳۳
خاک شناسی ۳۵
خاک چیست ۳۵
شناسایی خاک در ایران ۳۷
پروفیل خاک ۳۹
بافت خاک ۴۰
ساختمان خاک ۴۰
اجزای معدنی خاک ۴۱
هوموس ۴۱
ذرات فعال خاک (هوموس و رس) ۴۲
انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها ۴۳
زمین های آهک دار ۴۳
زمین های بدون آهک ۴۳
واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک) ۴۴
اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا ۴۶
مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک ۴۷
آبیاری ۴۹
وضعیت آب در خاک ۵۱
تعریف آبیاری ۵۲
روش های مختلف آبیاری ۵۳
سیستم های آبیاری بر دو گونه اند: ۵۳
آبیاری بارانی ۵۶
انواع سیستم های آبیاری بارانی ۵۷
آبیاری قطره ای ۵۹
آبیاری زیر زمینی ۶۰
آبخیزداری ۶۲
منابع آبهای زیرزمینی ۶۳
چاه ها ۶۳
حشره شناسی ۶۴
رابطه انسان با حشرات ۶۵
ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ): ۶۵
ارتباط مضر بین انسان و حشرات: ۶۶
روش های مبارزه با آفات نباتی ۶۷
مبارزه فیزیکی ۶۸
مبارزه زراعی ۶۸
مبارزه بیولوژیکی ۶۸
مبارزه روانی ۶۸
مبارزه ژنتیکی ۶۹
مبارزه شیمیایی ۷۰
مبارزه تلفیقی ۷۰
حشره کش ها یا سموم ۷۰
فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است . ۷۱
انواع سموم حشره کش ۷۲
سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند : ۷۲
حشره كش هاي معدني ۷۲
حشره کش های آلی گیاهی : ۷۲
حشره كش هاي آلي كلره: ۷۲
سموم فسفره آلي: ۷۲
سموم گوگردي آلي: ۷۳
سموم از نظر نحوه اثر ۷۳
سموم داخلي يا گوارشي ۷۳
سوم تماسي يا خارجي: ۷۳
سموم نفوذي ۷۳
سموم جذبي (سيستميك) ۷۳
سموم تنفسي ۷۳
سموم تدخيني ۷۴
چغندر قند ۷۴
پنبه ۷۵
آفات جالیز ۷۵
آفات مهم گیاهان زراعی ۷۶
آفات مهم غلات ۷۶
آفات درختان میوه ۷۶
آفات مهم درختان پسته ۷۸
آفات انار ۷۸
مبارزه با علف هرز ۷۸
مبارزه با موش ها ۷۹
اصلاح نباتات ۷۹
اثرات اصلاح نبات در کشاورزی ۸۱
منابع طبیعی ۸۲
اهمیت و نقش منابع طبیعی ۸۵
تعریف جنگل ۸۹
تعریف جنگل داری ۹۱
از نقطه نظر اقتصادي ۹۱
از نقطه نظر كشاورزي ۹۱
از نقطه نظر بهداشتي ۹۲
فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند ۹۲
نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور: ۹۳
مرتع ۹۵
بیابان ۹۷
بیابان زائی و مبارزه با آن ۹۸
مشاغل مربوط: ۱۰۱
تعریف مکانیزاسیون ۱۰۵
فوائد ماشینی کردن کشاورزی ۱۰۶
آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران ۱۰۷
انواع اتصالات در ادوات کشاورزی ۱۰۹
تراکتور و تکامل آن ۱۱۱
طبقه بندی تراکتورها ۱۱۲
هدف های خاک ورزی عبارتند از : ۱۱۳
روش های خاک ورزی ۱۱۴
گاو آهن ۱۱۶
انواع گاوآهن و موارد استفاده آن ۱۱۸
گاو آهن برگردان دار: ۱۱۸
ادوات خاک ورزی ثانویه ۱۲۲
كولتيواتورها ۱۲۲
ديسك ها (هرس بشقابي) ۱۲۳
دیسک ها ۱۲۳
ديسك يك راهه: ۱۲۴
ديسك دو زانويي: ۱۲۴
ديسك يك زانويي (افست): ۱۲۴
انواع تسطیح کن ۱۲۵
غلتك ها يا خرد كننده ها: ۱۲۶
کاشت محصولات ۱۲۶
بذر افشاني: ۱۲۷
بذر کاری: ۱۲۷
بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری ۱۲۷
کپه کاری: ۱۲۷
ماشین آلات کاشت ۱۲۷
ردیف کارها: ۱۲۷
ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند ۱۲۸
ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند: ۱۲۸
ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند: ۱۲۹
اندازه ردیف کارها: ۱۲۹
خطی کارها: ۱۳۰
انواع خطی کارهای غلات ۱۳۱
بذر پاش ها ۱۳۲
کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار) ۱۳۳
نشاء کار: ۱۳۳
سیب زمینی کارها: ۱۳۳
ادوات داشت ۱۳۴
سمپاش ها: ۱۳۷
اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش ۱۳۷
مخزن: ۱۳۷
به هم زن: ۱۳۸
صافی: ۱۳۸
بوم ۱۳۸
نازل یا افشانک: ۱۳۸
ماشین های برداشت ۱۳۹
دروگر ۱۳۹
ماشین های برداشت غلات ۱۴۱
ماشین های برداشت سیب زمینی ۱۴۳
ماشین برداشت چغندرقند ۱۴۴
فصل سوم: روش تحقيق ۱۴۶
مقدمه: ۱۴۷
روش تحقيق: ۱۴۷
مصاحبه با مزرعه داران: ۱۴۸
مزايا و معايب مكانيزه كردن مراحل كشاورزي: ۱۴۸
توجيه اقتصادي مكانيزاسيون: ۱۴۹
مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها: ۱۴۹
توسعه كشاورزي چه مزايايي دارد؟ ۱۴۹
جامعه آماري: ۱۵۰
منابع اطلاعات ۱۵۱
فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها ۱۵۲
ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ۱۵۳
بررسي فرضيه ها: ۱۵۹
فرضيه۲: ۱۶۰
فرضيه ۳: ۱۶۰
فرضيه ۴: ۱۶۱
تحليل يافته هاي مصاحبه اي: ۱۶۱
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات ۱۶۵
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه  166
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه ۴: ۱۶۶
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه ۴: ۱۶۷
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه ۴: ۱۶۸
پيشنهادات: ۱۶۸
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه ۱: ۱۶۸
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه ۲: ۱۶۹
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه ۳: ۱۶۹
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه ۴: ۱۷۰
ساير پيشنهادات: ۱۷۰
فهرست منابع ۱۷۲

خرید و دانلود

با قیمت 12,000 تومان
  • انتشار : ۱۴ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج