گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 176 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 10,000 تومان

پروژه دانشجویی طرح جامع فریمان مناسب برای دانشجویان طرح ۱ رشته شهرسازی
این پروژه شامل :

تعيين حوذه نفوذ

خصوصيات جغرافيايي و اقليمي

بررسي منابع طبيعي

تعداد و نحوه استقرار آبادی ها

بررسي وضعيت تاسيسات وتجهيزات زير بنايي ،خدمات رفاهي و نحوه توزع آن ها

بررسي وضعيت و نحوة پراكنش آثار تاريخي و فرهنگي در ناحيه مشهد

مشخصات جمعیتی

ويژگي هاي اقتصادي جمعيت در حوزه نفوذ مستقيم

موقعيت مكاني و تقسيمات سياسي  اداري

جايگاه شهرستان فريمان در طرح ناحية مشهد

نقش فريمان در منطقه و تعيين جايگاه فريمان در مجموعه شهري مشهدخرید و دانلود

با قیمت 10,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج