گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 2,000 تومان

چکیده

این مقاله چگونگی و حد ارتباط سرمایه انسانی و مسئولیت اجتماعی با فرایند یادگیری یک مدیر در تصمیم گیریهای عملیاتی از طریق تجربه را بررسی می¬کند. برای این منظور، با استفاده از سیستم داده هایی که در اصل و به طور هدفمند توسط نویسنده ساخته شد، توسعه و تبدیل ناحیه گروه صنعتی پوشاک کوجیما، ژاپن را بررسی کرده ام. یافته های اصلی با استفاده از برآورده  های آماری به صورت ذیل هستند: (۱) در مرحله توسعه این گروه، مسئولیت اجتماعی یک موسسه اقتصادی و تجربیات مدیر آن موسسه در عملیات آن موسسه بازرگانی می¬تواند به عنوان شکل¬گیری یک ارتباط آزاد در نظر گرفته شود. (۲) با این وجود، در مرحله¬ای که به دنبال توسعه گروه می¬آید، یک سرمایه انسانی مدیر همانطور که از طریق آموزش و تجربه شخصی افزایش پیدا می کند، تعریف آمیز و آزاد می شود به جای مسئولیت اجتماعی.  

کلمات کلیدی: اعتبار اجتماعی، سرمایه انسانی، یادگیری بایازین

ترجمه مقاله isi
در ۴۰ صفحه .

خرید و دانلود

با قیمت 2,000 تومان
  • انتشار : ۰۶ اسفند ۹۴
  • دسته بندی :
  • نویسنده :

عتیقه زیرخاکی گنج