خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 83 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

۷۰ صفحه با فونت ۱۲ !فهرست مطالب

 

پيش مقدمه                                                                                                                                                                                                             1

۱- مقدمه                                                                                                                                                                                    3

            1 ۱ دوره‌هاي محاسبات                                                                                                                                                                                          3

۲ – معماري‌هاي مقياس‌پذير كامپيوتر موازي                                                                                                5
۳- به سوي محاسبات موازي كم‌هزينه و انگيزه‌ها                                                                                       7
۴- دريچه‌اي به سوي فرصت‌ها                                                                                                                                   10
۵- كامپيوتر كلاستر و معماري آن                                                                                                                                                             

فهرست مطالب

 

پيش مقدمه                                                                                                                                                                                                             1

۱- مقدمه                                                                                                                                                                                    3

            1 ۱ دوره‌هاي محاسبات                                                                                                                                                                                          3

۲ – معماري‌هاي مقياس‌پذير كامپيوتر موازي                                                                                                5
۳- به سوي محاسبات موازي كم‌هزينه و انگيزه‌ها                                                                                       7
۴- دريچه‌اي به سوي فرصت‌ها                                                                                                                                   10
۵- كامپيوتر كلاستر و معماري آن                                                                                                                                                                                 11
۶- طبقه‌بندي كلاسترها                                                                                                                                                                          13

۷- اجزا مناسب جهت كلاسترها :                                                       16

            7-1 پردازنده‌ها                                                                                                                                         16

            7-2 حافظه و كاشه                                                                                                                                                    17

            7-3 ديسك و ورودي / خروجي                                                                                                                                         18

            7-4 گذرگاه سيستم                                                                                                                                               19

            7-5 اتصالات دروني در يك كلاستر                                                                                                                                    20

            7-6 سيستم‌عامل‌ها                                                                                                                                                23

۸- سرويس‌هاي شبكه / نرم‌افزارهاي ارتباطي                                                                                           28

۹- ميان‌افزار كلاستر و تصوير سيستم واحد                                                                                                         29

            9-1 لايه‌ها / سطوح تصوير سيستم واحد                                                                                               30

            9-2 حدود SSI                                                                                                                                                                                    33

            9-3 اهداف طراحي ميان‌افزار                                                                                                             34

            9-4 خدمات كليدي SSI و زيرساختار قابليت دسترسي                                                                                                                                       35

۱۰- مديريت منابع و زمان‌بندي ( RMS )                                                                                                        37

۱۱- ابزارها و محيط‌هاي برنامه‌نويسي                                                                                                               40

            11-1 رشته‌ها ( Threads )                                                                                                                                    40

            11-2 سيستم‌هاي انتقال پيام ( MPI و PVM )                                                                                                                   41

            11-3 سيستم‌هاي حافظه اشتراكي توزيعي ( DSM )                                                                                                                                 42

            11-4 برنامه‌هاي رفع اشكال و پيش‌نماي ( Profiler ) موازي                                                                                          43                              

            11-5 ابزارهاي بررسي كارآيي                                                                                                                        44

            11-6 ابزارهاي اداره كردن كلاستر                                                                                                                                                                     45

۱۲- موارد كاربردي كلاستر                                                                                                                           47

۱۳- سيستم‌هاي كلاستري نمونه                                                                                                                                47

            13-1 پروژه شبكه ايستگاه‌هاي كاري بركلي ( Berkeley NOW  )                                                                                48

            13-2 پروژه ماشين مجازي با كارآيي بالا ( HPVM )                                                 <span styl

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج