گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 3,000 تومان

بی شک یکی از نعمت های بی شماری که خداوند جهان آفرین در اختیار مخلوقات خود نهاده و بقا و تداوم آنها را بر آن قرار داده است ، آب مایه حیات و سرزندگی می باشد که همواره از ضروریات زیست همه موجودات این کره خاکی اعم از نبات و حیوان بوده است . بطوریکه هر جا نهری وجویباری یا برکه ای وجود داشته گیاهان مختلف در آن روئیده و جانوران در آن ماوا گرفته اند. همچنانکه انسان ها نیز از دیر باز همواره در نقاطی مسکن گزیده اند که به آب دسترسی داشته باشند. به این ترتیب آبادیها، روستا ها وشهر ها بتدریج پدید آمدند و با افزایش جمعیت و عدم دسترسی به نهرها و جویبارها ، انسان ها در یافتند که با حفر چاه می توانند آب موجود در منابع زیرزمینی را استخراج نمایند و مورد استفاده قرار دهند . به موازات رشد و توسعه فرهنگی ….

۱-توجه به منابع انسانی بعنوان بااهمیت ترین  وبا اولویت ترین سرمایه شرکت                        

۲-ترویج فرهنگ بهره برداری بهینه  ازتاسیسات وتجهیزات توام با افزایش بهره وری                

۳-ترویج فرهنگ صرفه جویی بااولویت حذف هزینه های غیرضروری وبازنگری درتمام زمینه هادرون وبرون سازمانی   

۴-ارایه ی خدمات بهینه به مشترکین توام باافزایش رضایت آنها                                                

۵-توجه به کیفیت خدمات بارویکرد نوآوری درجهت بهبود مستمر فعالیت ها                          

۶-برون سپاری کارهابه بخش خصوصی توام باافزایش نظارت

۷-منطقی نمودن دوره ساخت طرحها همراه باافزایش کیفیت اجراء                     

خرید و دانلود

با قیمت 3,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج