گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 87 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 5,000 تومان

گزارش کارآموزی مطالعه و طراحي پل ۶۵ صفحه 

عمران 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول : آشنايي كلي با مكان كارآموزي …………………………………………………………………………………………………………. ۱

 

فصل دوم : ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته عمران ………………………………………………………………………………………  3

 

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتايج………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

بخش اول : فهرست نشريات تيپ مورد استفاده در طراحي پلها و آبروها ………………………………………………………………… ۶

نشريه ۸۳………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

نشريه ايران كامپساكس……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

نشريه آزمايشگاه مكانيك خاك …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

بخش دوم : مطالعات مرحله اول طراحي پل……………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

بخش سوم : مطالعات مرحله دوم طراحي پل………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

بخش چهارم : ديوارهاي خاك مسلح ژئوگريدي………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

بخش پنجم : سازه هاي خاكي فولادي…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

 

 

خرید و دانلود

با قیمت 5,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج