گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 6,900 تومان

فایل ورد

گزارش كار آموزي بیمارستان

مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی

فهرست مطالب:

 

 

*    بخش اول: بخش‌های ویژه  ………………………………………………………………………………….

۴

·        پمپ ساکشن  ………………………………………………………………………………………………………

۴

ü     ساختمان و طرز کار کلی ساکشن  ………………………………………………………………………..

۵

·        پالس‌اکسی‌متری  ………………………………………………………………………………………………..

۸

ü     اساس کار پالس‌اکسی‌متری  …………………………………………………………………………………..

۹

ü     سرویس، عیب‌یابی، تعمیر و تست قطعات پالس‌اکسی‌متری  ……………………………….

۱۲

·        دیفیبریلاتورها  …………………………………………………………………………………………………….

۱۶

ü     اساس کار دیفیبریلاتور  ………………………………………………………………………………………….

۲۱

ü     انواع دیفیبریلاتورها  ………………………………………………………………………………………………..

۲۳

ü     مدهای یک دستگاه دیفیبریلاتور  ………………………………………………………………………….

۲۶

ü     انواع الکترودهای دیفیبریلاتور  ……………………………………………………………………………….

۲۹

·        دستگاه الکتروکاردیوگرام (ECG)  ………………………………………………………………..

۳۵

ü     کابل‌های بیمار  ……………………………………………………………………………………………………….

۴۰

·        ونتیلاتور  ………………………………………………………………………………………………………………

۴۲

ü     نحوه کار ونتیلاتور  …………………………………………………………………………………………………

۴۵

ü     انواع ونتیلاتورها  …………………………………………………………………………………………………..

۴۶

ü     مدهای تهویه مکانیکی یا حالت کاری دستگاه  …………………………………………………..

۴۸

ü     نحوه کالیبراسیون ونتیلاتور ساخت شرکت DRAGER  …………………………………

۵۸

·        مانیتور علائم حیاتی  …………………………………………………………………………………………

۶۵

*    بخش دوم: تصویربرداری  …………………………………………………………………………………

۷۵

ü     اساس کار دستگاه  ……………………………………………………………………………………………….

۷۶

ü     دستگاه‌های رادیولوژی متحرک  …………………………………………………………………………

۸۵

·        سونوگرافی  ……………………………………………………………………………………………………….

۸۷

ü     آزمايشات کالیبراسیون و کنترل کیفیت دستگاه سونوگرافی  …………………………..

۹۰

*    بخش سوم: بخش جراحی  ………………………………………………………………………………

۹۱

·        دستگاه بیهوشی  …………………………………………………………………………………………….

۹۱

·        دستگاه الکتروکوتر (ECU)  ………………………………………………………………………..

۹۴

ü     لوازم جانبی دستگاه الکتروکوتر و روش تمیز کردن آنها  ………………………………….

۹۴

*    بخش چهارم: همودیالیز  …………………………………………………………………………………

۹۷

·        دستگاه دیالیز  …………………………………………………………………………………………………

۹۸

ü     اساس کار دستگاه دیالیز  ………………………………………………………………………………….

۹۸

 

 

خرید و دانلود

با قیمت 6,900 تومان
برچسب ها

عتیقه زیرخاکی گنج