گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 133 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 16,000 تومان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان : گسترش متدولوژی اولويت بندی احداث کنارگذرگاههای شهرهای کشور با استفاده از توسعه نرم افزار مناسب
نگارش : میثم رجبی موحد
این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc با ۱۵۲ صفحه و ۸ فصل یکی از بهترین پایان نامه های مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل می باشد که فصول آن شامل :
فصل اول : مقدمه
فصل دوم : بررسی سوابق موضوع
فصل سوم : مبانی نظری
فصل چهارم : روش های اولویت بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم : محاسبه وزن
فصل ششم : تعیین شهرها و عوامل موثر در اولویت بندی
فصل هفتم : نرم افزار
فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

خرید و دانلود

با قیمت 16,000 تومان

عتیقه زیرخاکی گنج