• بازدید : 42 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 10,000 تومان

بامطالعه این فایل تصویری کم حجم نیازبه هیچ کلاسی نخواهیدداشت.این فایل مشتمل برicdl1-7میباشدکه به تمام مفاهیم اشاره کرده تمامی کامپیوتررابراحتی آموزش میدهد.

خرید و دانلود

با قیمت 10,000 تومان
مطالب مرتبط

آرشیو پروژه و پایان نامه