امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر

خرید و دانلود
با قیمت 500 تومان

بنا به گزارش مجله فوربس، ۴۰۰ فرد اول پولدار امریکایی بیشتر از ۱۵۰ میلیون نفر آخر، سرمایه دارند. اما در مورد باقیمانده افراد چطور؟ شاید شما در طبقه متوسط قرار داشته باشید. شما بی پول نیستید، ولی پولدار هم نیستید. طبقه متوسط طبق آمار دو دهه اخیر، در حال کوچک شدن هستند. یعنی شما در آینده شباهت کمتری به طبقه متوسط خواهید داشت. شما احتمالا یا بی پول می شوید یا پولدار. در کدام طرف میخواهید باشید؟ اگر میخواهید طرف پولدارها باشید باید مثل یک پولدار فکر کنید. در اینجا ۱۰ تفاوت عمده بین پولدارها و طبقه متوسط را برخواهیم شمرد.


خرید و دانلود

با قیمت 500 تومان
  • انتشار : ۰۸ فروردین ۹۵
  • دسته بندی :
  • نویسنده :
مطالب مرتبط

عتیقه زیرخاکی گنج